U bent hier: Home / Over TKH Group / Organisatie en Management

Organisatie en Management

Raad van Bestuur

TKH is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het beheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Management Board

De groei binnen TKH heeft ertoe geleid dat met ingang van 1 juli 2015 er een Management Board is gevormd. Deze Management Board bestaat uit de drie leden van de Raad van Bestuur en daarnaast de CEO van VMI Group, Harm Voortman, de directeur Finance & Control van TKH, Gertjan Sleeking en de secretaris van de vennootschap van TKH, Renate Dieperink, met de portefeuille MVO, HR en PR. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan diversiteit in het management van de onderneming, in de zin van verdeling man/vrouw. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen die binnen de Management Board worden genomen en draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid.

Strategic Sounding Board

TKH heeft een Strategic Sounding Board gevormd waarin de executie van de TKH-strategie wordt besproken en de strategie wordt getoetst. In de Strategic Sounding Board zijn de TKH-technologieën en verticale groeimarkten vertegenwoordigd. De leden van de Strategic Sounding Board vormen een goed klankbord om samen met de Management Board de strategie, mogelijke dilemma’s, technologie- en portfolio-ontwikkelingen evenals business-development binnen de TKH-groep te bespreken.