Trading update 3e kwartaal 2018

Trading update 3e kwartaal 2018

Highlights derde kwartaal

  • Stijging omzet met 4,2% naar € 389,5 miljoen – autonoom +4,0%.
  • Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (1,4%), Building Solutions (3,2%) en Industrial Solutions (5,4%).
  • Stijging EBITA met 9,8% naar € 40,0 miljoen – stijging in alle Solutions-segmenten.

Highlights eerste negen maanden

  • Stijging omzet met 9,3% naar € 1.202,1 miljoen – autonoom +9,2%.
  • Stijging EBITA met 24,0% – stijging in alle Solutions-segmenten.
  • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 25,9%.

Outlook

  • Handhaving verwachting voor geheel 2018: Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toekomend aan aandeelhouders, tussen € 116 miljoen en € 122 miljoen (2017: € 95,6 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:“De omzet en winst stegen in het derde kwartaal in lijn met onze verwachtingen. De outlook voor de winst voor het gehele jaar betekent dat we een goed vierde kwartaal tegemoet kunnen zien. De orderportefeuille is goed gevuld en de voortgang in onze positionering in onze verticale groeimarkten geven een gezonde basis voor groei in 2019.”

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2018 steeg met € 15,6 miljoen (4,2%) naar € 389,5 miljoen (Q3 2017: € 373,9 miljoen). Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,4%. Gemiddeld lagere waardering van buitenlandse valuta ten opzichte van de euro had een negatief effect van 0,2% op de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 4,0%. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het derde kwartaal 2018 met 9,8% naar € 40,0 miljoen (Q3 2017: € 36,5 miljoen). Ten opzichte van het derde kwartaal 2017 steeg de EBITA in alle segmenten, maar de stijging was het sterkst in Building en Industrial Solutions.

De bedrijfskosten als percentage van de omzet stegen licht ten opzichte van het derde kwartaal 2017. Dit was voornamelijk toe te rekenen aan de uitbreiding van productiecapaciteit in machine vision, hoogwaardige industriële kabelsystemen en bandenbouwsystemen. De ROS voor de TKH-groep kwam in het derde kwartaal 2018 uit op 10,3% (Q3 2017: 9,8%).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 7,9% naar € 24,5 miljoen (Q3 2017: € 22,7 miljoen).

De netto-bankschulden per 30 september 2018, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 30 juni 2018 af met € 4,2 miljoen naar € 253,5 miljoen. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,2 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 1,3% naar € 48,5 miljoen (Q3 2017: € 47,9 miljoen). De omzet steeg autonoom met 1,4%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,1%. De groei werd in beide subsegmenten gerealiseerd, waarbij binnen fibre network systems vooral groei in Duitsland en Frankrijk werd gerealiseerd.

De EBITA steeg, in lijn met de omzet, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 3,3% naar € 166,0 miljoen (Q3 2017: € 160,8 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 3,2%. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,4%, terwijl hogere grondstofprijzen een positief effect hadden van 0,5%. De autonome omzetgroei werd zowel in het subsegment vision & security systems als connectivity systems gerealiseerd.

De EBITA verbeterde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 5,9% naar € 174,9 miljoen (Q3 2017: € 165,2 miljoen). Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,4%. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 0,1%. Autonoom nam de omzet met 5,4% toe. Beide subsegmenten droegen bij aan de omzetstijging. In het derde kwartaal werd de nieuwe fabriek voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in China succesvol in gebruik genomen. Deze zal vanaf het vierde kwartaal bijdragen in de winst. De orderintake voor bandenbouwsystemen (manufacturing systems) kwam in het derde kwartaal uit op € 70 miljoen.

De EBITA steeg als gevolg van de hogere omzet.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden van 2018 steeg met 9,3% naar € 1.202,1 miljoen. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,5%, terwijl gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een negatief effect van 0,8% op de omzet hadden. Acquisities leidden tot een omzettoename van 0,4%. Per saldo steeg de autonome omzet met 9,2%. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

De EBITA voor eenmalige baten en lasten over de eerste negen maanden steeg met 24,0% naar € 132,9 miljoen (t/m Q3 2017: € 107,2 miljoen).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg over de eerste negen maanden met 25,9% naar € 85,2 miljoen (t/m Q3 2017: € 67,7 miljoen).

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de vooruitzichten zoals uitgesproken bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2018.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2018 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2018 binnen de eerder afgegeven bandbreedte van € 116 miljoen en € 122 miljoen (2017: € 95,6 miljoen) zal uitkomen.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer