Trading Update Q3 2015

Trading Update Q3 2015

Highlights derde kwartaal

  • Daling omzet met 1,4% naar € 335,5 miljoen, autonome omzetdaling 4,0%.
  • Omzetstijging bij Building Solutions 10,7% en Telecom Solutions 2,3%.
  • Omzetdaling Industrial Solutions met 11,0%, in lijn met lagere orderintake in voorgaande kwartalen.
  • Stijging EBITA met 7,4%, gedragen door forse stijging bij Building Solutions mede door goede bijdrage acquisities.
  • ROS stijgt naar 11,3% door brutomargeverbetering in alle segmenten.
  • Nettowinst voor amortisatie stijgt met 7,8%.

Highlights eerste negen maanden

  • Stijging omzet met 2,9% naar € 1.025,7 miljoen, autonome omzetdaling 1,3%.
  • EBITA gestegen met 17,0% door acquisities en focus op verticale groeimarkten met hogere marges.

Outlook

  • Handhaving verwachting voor geheel 2015: Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 93 en € 98 miljoen (2014: € 86,3 miljoen).

Kengetallen derde kwartaal (in mln. € tenzij anders vermeld)

Kengetallen t/m derde kwartaal (in mln. € tenzij anders vermeld)

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
"Ondanks de daling van de omzet als gevolg van de lagere orderintake binnen Industrial Solutions, liet het resultaat van geheel TKH een verbetering zien. De hogere marges die binnen de verticale groeimarkten gerealiseerd worden, droegen hier sterk aan bij. Building Solutions liet een prima prestatie zien in het derde kwartaal door zowel de bijdrage van acquisities als een gezonde autonome groei. Door brutomargeverbeteringen in alle Solutions-segmenten, steeg de ROS naar 11,3%. Binnen het segment manufacturing systems werd in het derde kwartaal een toename van de orderintake gerealiseerd, ondanks de nog immer grote terughoudendheid voor investeringen in China. Er zijn daarbij goede vorderingen gemaakt in de positionering binnen de top 5 bandenbouwers.”

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet daalde in het derde kwartaal 2015 met 1,4% naar € 335,5 miljoen (Q3 2014: € 340,2 miljoen). De bijdrage van acquisities (Commend Group) in de omzet bedroeg 3,0%. Sterkere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 2,2% op de omzet. Door voorraadafbouw en gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 2,6%. Autonoom daalde de omzet per saldo met 4,0%.

De omzetdaling is volledig toe te rekenen aan Industrial Solutions, waar door een lagere orderintake in voorgaande kwartalen de omzet in het derde kwartaal met 11,0% afnam. Daarentegen steeg de omzet bij Telecom Solutions en Building Solutions met respectievelijk 2,3% en 10,7%. De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzet.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg in het derde kwartaal 2015 met 7,4% naar € 37,8 miljoen (Q3 2014: € 35,2 miljoen). De stijging van het resultaat was het gevolg van de toename van de brutomarge van 42,8% naar 46,7%. Deze verbeterde door de focus op de verticale groeimarkten, een betere productmix en insourcing van activiteiten.

De bedrijfskosten in procenten van de omzet stegen ten opzichte van het derde kwartaal 2014. De relatieve toename werd veroorzaakt door het insourcen van activiteiten.

De ROS verbeterde van 10,3% naar 11,3%, waarbij de stijging het grootst was binnen Building Solutions.

De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders nam met 7,8% toe naar € 25,0 miljoen (Q3 2014: € 23,2 miljoen).

Het werkkapitaal daalde ten opzichte van 30 juni 2015 van 18,3% naar 16,8% in lijn met het derde kwartaal vorig jaar.

De netto-bankschulden per 30 september 2015, overeenkomstig de bank-convenanten, namen ten opzichte van 30 juni 2015 af met € 36,9 miljoen naar € 249,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van de daling van het werkkapitaal. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,4 en de interest coverage-ratio op 23,2 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert.

Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 2,3% naar € 42,3 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 1,3%, terwijl de afbouw van voorraden resulteerde in een daling van 2,4% van de omzet. Geschoond voor deze effecten werd een autonome omzetstijging van 3,4% gerealiseerd. De groei werd buiten Nederland in zowel Europa als China gerealiseerd. De omzet in Nederland daalde door een verschuiving in prioriteit van investeringen in glasvezelnetwerken naar opwaardering van kopernetwerken.

Door de omzetstijging en een verbetering van de brutomarge nam de EBITA binnen Telecom Solutions in het derde kwartaal 2015 toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 10,7% naar € 138,9 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 8,2%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 3,7%. Lagere grondstofprijzen hadden een dempend effect van 1,2% op de omzet, terwijl ook de afbouw van voorraden resulteerde in een daling van 4,3%. Per saldo bedroeg de autonome groei 4,3%. De verticale groeimarkten droegen goed bij aan de gerealiseerde groei. Ook de bouw- en constructiemarkt binnen Europa liet tekenen van herstel zien.

Door een hogere omzet en een verbeterde productmix steeg de EBITA binnen Building Solutions fors ten opzichte van het derde kwartaal 2014.

Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 11,0% naar € 154,2 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 1,3%. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,7%. Autonoom daalde de omzet met 11,6%. Deze daling was in lijn met de lagere orderintake in het segment manufacturing systems in de voorgaande kwartalen door terughoudendheid voor investeringen in de bandenbouwindustrie in China. De orderintake binnen manufacturing systems bedroeg in het derde kwartaal € 80 miljoen, een stijging ten opzichte van de € 60 miljoen in het tweede kwartaal van 2015. De orderintake vanuit China was beperkt, echter de uitlevering van bestelde machines kwam weer goed op gang. De toename van de orderintake werd buiten China breed gedragen zowel qua klanten als geografisch. Ook werden goede vorderingen gemaakt in de positionering binnen de top 5 bandenbouwers. Besloten werd om de capaciteit voor de productie van bandenbouwsystemen uit te bereiden in Polen.

De EBITA binnen Industrial Solutions liet een daling zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Echter, de EBITA in verhouding tot de omzet bleef op een vergelijkbaar niveau door het insourcen van activiteiten en een verbetering van de brutomarge.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2015 steeg met 2,9% naar € 1.025,7 miljoen. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 3,1%. Sterkere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro had een positief effect van 2,1% op de omzet. Door voorraadafbouw daalde de omzet met 1,0%. Autonoom daalde de omzet per saldo 1,3%.

De EBITA over de eerste negen maanden steeg met 17,0% naar € 111,6 miljoen (t/m Q3 2014: € 95,4 miljoen). De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders, steeg over de eerste negen maanden met 19,5% naar € 72,0 miljoen (t/m Q3 2014: € 60,3 miljoen).

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de eerder, bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2015, afgegeven vooruitzichten.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2015 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2015 binnen de eerder afgegeven range van € 93 tot € 98 miljoen (2014: € 86,3 miljoen) zal uitkomen.

Laatste nieuws

Vlag
Halfjaarcijfers 2020
Lees meer
CEDD
TKH Airport Solutions tekent prestigieus contract voor Istanbul Sabiha Gökçen International Airport
Lees meer
Park Assist Nashville
Parking
Nashville International Airport kiest voor het M4 Smart-sensorsysteem van Park Assist
Lees meer