Trading Update Q1 2018

Trading update 1e kwartaal 2018

Highlights

  • Stijging autonome omzet met 10,8% – effect grondstofprijzen, valuta en acquisities -0,3%; totale omzetstijging 10,5%.
  • Autonome groei omzet Telecom Solutions 12,9%, Building Solutions 9,4% en Industrial Solutions 11,6% – voornamelijk door bijdrage verticale groeimarkten.
  • Stijging EBITA met 15,5% naar € 45,9 miljoen – toename in alle segmenten

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "TKH is het jaar begonnen met een sterk eerste kwartaal waarin de strategische investeringen van de afgelopen jaren goed tot uiting komen. De vorig jaar gerealiseerde vergroting van de productiecapaciteit evenals de uitbreiding en versterking van de R&D- en commerciële organisatie dragen bij aan de gezonde autonome omzetgroei van 10,8%. Een groot deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkten Fibre Optic Networks, Marine & Offshore, Parking en Tire Building. De orderintake nam in alle segmenten verder toe, waarmee we een goede uitgangspositie hebben voor de komende kwartalen.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal 2018 bedroeg € 398,0 miljoen en steeg met € 37,9 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 (+10,5%). De omzet steeg autonoom met 10,8%. Hogere grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 0,3%, terwijl gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een negatief omrekeningseffect van 1,3% op de omzet hadden. De omzettoename door acquisities bedroeg 0,7%. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het eerste kwartaal 2018 met 15,5% naar € 45,9 miljoen (Q1 2017: € 39,7 miljoen). Alle segmenten droegen bij aan deze stijging. De ROS voor de TKH-groep steeg naar 11,5% (Q1 2017: 11,0%).

In het eerste kwartaal 2018 bedroeg de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders € 29,9 miljoen, een stijging van 18,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q1 2017: € 25,1 miljoen). De nettowinst over het eerste kwartaal 2018 steeg naar € 27,1 miljoen (+20,8%).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 31 december 2017 toe met € 53,3 miljoen tot € 211,2 miljoen. Deze toename hangt vooral samen met een hoger werkkapitaal als gevolg van de gestegen omzet en seizoenseffecten. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,1. TKH opereert daarmee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio.

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions bedroeg € 49,6 miljoen (Q1 2017: € 44,2 miljoen). De omzet steeg autonoom met 12,9%. De groei werd behaald in het subsegment fibre network systems, waarbij vooral in Duitsland en Frankrijk groei kon worden gerealiseerd. Mede door een aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar glasvezel is de groei gerealiseerd met een verbeterd prijsniveau.

Als gevolg van een hogere omzet en een hogere toegevoegde waarde, verbeterde de EBITA.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions bedroeg € 164,6 miljoen (Q1 2017: € 151,5 miljoen). De autonome groei bedroeg 9,4%. De groei werd vooral in het subsegment connectivity systems gerealiseerd als gevolg van een verbeterde marktsituatie in de bouw- en constructiesector in Europa en door groei binnen de verticale groeimarkt Marine & Offshore. Binnen het subsegment vision & security systems werd vooral groei gerealiseerd binnen de verticale markt voor parkeersystemen en werd een aantal grote projecten binnen gehaald.

Als gevolg van de hogere omzet verbeterde de EBITA.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions bedroeg € 183,8 miljoen (Q1 2017: € 164,4 miljoen). Autonoom nam de omzet met 11,6% toe. De groei werd zowel in het subsegment connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd. Binnen connectivity systems werd vooral groei gerealiseerd op het gebied van robotkabelsystemen. De stijging binnen manufacturing systems was het gevolg van een hogere omzet voor bandenbouwsystemen. De orderintake in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg € 123 miljoen en was daarmee beduidend hoger dan voorgaande kwartalen. Het aandeel van de top 5-bandenbouwers nam verder toe in de orderintake.

De EBITA steeg als gevolg van de hogere omzet.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2018. Zoals gebruikelijk, wordt er naar gestreefd bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2018 een meer specifieke indicatie te geven over de winstverwachting voor geheel 2018.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer