Trading update Q1 2012

Lagere omzet en resultaat in eerste kwartaal

Highlights

  • Omzet daalt met 7,1 % naar € 258,9 miljoen.
  • Stijging omzet in Telecom Solutions, met name door glasvezelsystemen.
  • Daling omzet in Industrial Solutions in lijn met aangekondigde lagere orderintake in 2011 - orderintake in eerste kwartaal 2012 gestegen.
  • EBITA daalt met 12,2% naar € 20,2 miljoen.
  • Uitzonderlijk goed eerste kwartaal 2011 zorgt voor lastige vergelijkingsbasis.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Omzet en resultaat ontwikkelden zich in lijn met onze verwachtingen. Het bijzonder goede eerste kwartaal 2011 maakte het lastig om omzet en resultaat te evenaren. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 steeg de omzet wel. Het kostenniveau was relatief hoog door de lagere bezettingsgraad en het anticiperen op een hoger activiteitenniveau in een aantal segmenten. De toegenomen orderintake binnen Industrial Solutions biedt perspectief dat daaraan gerelateerde markten zich aan het herstellen zijn. De marktomstandigheden binnen Building Solutions blijven naar verwachting voor de rest van dit jaar nog uitdagend door de ongunstige omstandigheden in de bouw- en constructiesector."

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet daalde met 7,1% naar € 258,9 miljoen (Q1 2011: € 278,6 miljoen). Van deze daling was 1,3% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 2,5%. Autonoom daalde de omzet per saldo 8,3%. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 nam de omzet met € 1,3 miljoen toe.

De omzetdaling binnen Industrial Solutions was het sterkst met 9,2%. De omzet binnen Building Solutions daalde met 8,5%. De omzet binnen Telecom Solutions steeg met 5,0%.Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met 12,2% van € 23,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2011 naar € 20,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2012.

In Telecom en Industrial Solutions werd een stijging gerealiseerd, het segment Building Solution liet een daling zien. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de lagere bezettingsgraad als gevolg van de lagere omzet. De financiële lasten bleven met € 1,7 miljoen in het eerste kwartaal 2012 gelijk met het eerste kwartaal 2011. De stijging als gevolg van de hogere uitstaande rentedragende schuld, werd gecompenseerd met een voordelig valuta-effect van € 0,6 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011.

De belastingdruk steeg van 18,4% in het eerste kwartaal 2011 naar 23,2% in eerste kwartaal 2012. In 2011 is een eenmalige bate geboekt in verband met het toepassen van de innovatiebox welke betrekking had op voorgaande perioden. Genormaliseerd was de belastingdruk in het eerste kwartaal van 2011 23,7%.De nettowinst voor amortisatie bedroeg in het eerste kwartaal 2012 € 12,5 miljoen (Q1 2011: € 16,3 miljoen). De nettowinst over het eerste kwartaal 2012 daalde naar € 11,1 miljoen (Q1 2011: € 15,0 miljoen), een daling van 26,2%. Door de eenmalige belastingbate in het eerste kwartaal 2011 daalde de nettowinst sterker dan het bedrijfsresultaat (EBITA).De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2011 toe met € 27,5 miljoen naar € 128,0 miljoen, voornamelijk door acquisities. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,1 en de interest coverage-ratio op 13,0, waarmee TKH ruim opereert binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 5,0% naar € 39,0 miljoen. Deze omzetstijging betrof voornamelijk glasvezelsystemen. De markt in zowel Europa als Azië groeide. De opstart van de uitbreidingsinvesteringen verliep voorspoedig. De overige segmenten lieten een lichte daling van de omzet zien. De EBITA steeg.

Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 8,5% naar € 92,0 miljoen. Binnen de subsegmenten building technologies en connectivity systems daalde de omzet terwijl security systems, mede door de acquisities, een stijging liet zien. De ongunstige marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector evenals de vorstperiode hadden een negatief effect op de omzet binnen connectivity systems. De EBITA daalde.

Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 9,2% naar € 127,9 miljoen. Binnen connectivity systems daalde de omzet licht. De omzet binnen manufacturing systems daalde in lijn met de lagere orderintake in de afgelopen kwartalen. De orderintake nam in het eerste kwartaal van 2012 toe en bevestigde daarmee de interesse vanuit de markt om de aangekondigde vernieuwings- en uitbreidingsplannen, zij het met enige vertraging, door te zetten. De EBITA steeg licht.

Vooruitzichten

Gezien de onzekere economische omstandigheden is het nog te vroeg om voor TKH een winstverwachting voor 2012 uit te spreken. In lijn met eerdere jaren zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2012 een prognose voor het gehele jaar af te geven.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer