TKH update

TKH publiceert vandaag een update over de situatie die is ontstaan naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 en de impact die dit heeft op de omzet en resultaten van TKH. Met deze update vervalt de Market Update die gepland stond voor 6 mei 2020.

COVID-19-situatie

 • De gezondheid van onze mensen heeft de eerste prioriteit. In de verschillende landen waar wij actief zijn, zijn alle maatregelen genomen in overeenstemming met de richtlijnen van de overheden om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen en de veiligheid van onze werkomgeving te waarborgen.
 • COVID-19 heeft sinds de uitbraak een negatief effect op zowel omzet als resultaat. De lock-down in China, die inmiddels grotendeels hersteld is, heeft een beperkte impact gehad. Daartegenover heeft de situatie door de lock-downs in met name Italië, Frankrijk en de USA een grotere invloed. De impact zal naar verwachting in het tweede kwartaal groter zijn dan in het eerste kwartaal van 2020 en is afhankelijk van de duur van de COVID-19-maatregelen.
 • Door de maatregelen gericht op het zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken, is de dekking in de productiebedrijven lager. Verder zijn er effecten waar te nemen van een lagere vraag doordat klanten beperktere capaciteit hebben om projecten te realiseren. In een aantal marktsegmenten zijn investeringen gereduceerd dan wel uitgesteld. In het bijzonder betreft dit investeringen voor vliegvelden, parkeergarages en de industriële sector.
 • Door TKH is een sterke focus ingezet om op de veranderende marktomstandigheden te acteren en te anticiperen door kostenmaatregelen te nemen en investeringsniveaus daar waar mogelijk te beperken.
 • TKH verwacht dit jaar door COVID-19 - naast de gerealiseerde desinvesteringen - geen voortgang met betrekking tot de nog geplande desinvesteringen in het kader van het ‘Simplify & Accelerate’-programma. Sinds de start van het programma is reeds € 260 miljoen omzet gedesinvesteerd. Het totale doel blijft onveranderd met € 300 - 350 miljoen.

Highlights Market Update

 • De autonome omzet in het eerste kwartaal van 2020 daalde met 1,9% door een daling binnen Industrial Solutions. Daartegenover steeg de omzet binnen Telecom Solutions en in het bijzonder binnen Building Solutions.
 • De operationele winst (EBITA) in het eerste kwartaal 2020 lag op een nagenoeg gelijk niveau als in het eerste kwartaal van 2019. De daling binnen Industrial Solutions en in beperkte mate Telecom Solutions werd gecompenseerd door een stijging binnen Building Solutions.
 • In de drie business-segmenten is ondanks de COVID-19-situatie het orderboek per 31 maart 2020 toegenomen ten opzichte van 31 december 2019.
 • De net debt/EBITDA-ratio bedraagt 1,6 per 31 maart 2020, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen per segment.

Telecom Solutions
 • Fibre Optic Networks – Ondanks de belemmeringen in de supply chain vanuit China, werd een lichte groei gerealiseerd. De glasvezelproductie in China is sinds eind februari weer volledig operationeel. Met name in Frankrijk heeft de lock-down sinds half maart geleid tot vertraging in de uitrol van glasvezelprojecten.
 • Overige markten – De omzet voor de indoor communicatienetwerken nam toe.

Building Solutions
 • Care – De omzet daalde licht, hoewel we op dit moment een toegenomen vraag zien naar onze communicatietechnologie voor zorgalarmering en ouderenzorg. De installatiemogelijkheden in zorginstellingen zijn echter momenteel beperkt.
 • Marine & Offshore – De omzet steeg evenals de orderportefeuille. In het eerste kwartaal werd de opdracht voor het connectivity systeem voor Offshore Windpark Kaskasi ontvangen en er zijn goede vooruitzichten voor nieuwe opdrachten voor offshore wind-projecten. Naar verwachting zullen deze leiden tot aanvullende bezetting van onze subsea-connectivity-fabriek in de tweede helft van 2020 en 2021.
 • Tunnel & Infra – De omzet nam toe ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Hoewel de CEDD/Airfield Ground Lighting (AGL)-technologie nog steeds goed gepositioneerd staat voor opdrachten is de verwachting dat de groei zal vertragen vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende investeringsbeperkingen die aan de orde zijn op vliegvelden vanwege de enorme vraaguitval. De vraag naar energiekabelsystemen voor energienetwerken is verder toegenomen en had een belangrijke bijdrage in de groei.
 • Parking – In Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor TKH binnen Parking, is er een belangrijk negatief effect op de omzet doordat projecten zijn stilgelegd (luchthavens en winkelcentra) vanwege de effecten van COVID-19. TKH anticipeert in het parkingsegment op een lager investeringsniveau in de komende kwartalen en brengt de operationele kosten fors omlaag. Tegelijkertijd worden de R&D-programma’s wel doorgezet.
 • Machine Vision – In het eerste kwartaal 2020 is een duidelijke groei aan de orde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk binnen het 3D-vision-segment. In China heeft de vraag zich - na de COVID-19-beperkingen - inmiddels redelijk hersteld. Vooral de vraag naar onze visiontechnologie voor nieuwe applicaties in de consumentenelektronica-industrie steeg.
 • Overige markten - In de bouw & constructiemarkt zijn er beperkingen in de uitvoering van projecten die naar verwachting de komende maanden nog zullen voortduren. Dit heeft een impact op de omzet.

Industrial Solutions
 • Tire Building – De omzet daalde in lijn met de verwachting. De oplevering van sommige projecten wordt vanwege COVID-19 uitgesteld vanwege lock-down-situaties bij enkele klanten. Het orderboek is het afgelopen kwartaal gestegen, ondersteund door een goede orderintake.
 • Overige markten – Binnen de industriële sector wordt de omzet gedrukt door terughoudendheid voor investeringen bij met name machinebouwers en in de robotindustrie. Dit heeft een negatief effect op de industrial connectivity-activiteiten.

Vooruitzichten

De economische onzekerheid als gevolg van de COVID-19-uitbraak zal een negatieve impact hebben op de activiteiten van TKH. TKH is echter optimaal gepositioneerd om haar klanten van dienst te zijn en heeft de wendbaarheid om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. De solide financiële positie en het goed gevulde orderboek van TKH geven een goede uitgangspositie en bieden voldoende ruimte om weerstand te bieden aan deze onzekere periode.

Gezien het gebrek aan inzicht in de duur van de huidige situatie is het op dit moment niet mogelijk een verwachting uit te spreken voor 2020. Wij streven er naar om, zoals gebruikelijk, bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 11 augustus 2020 een meer specifieke indicatie te kunnen geven over de winstverwachting over geheel 2020, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Daarnaast zullen wij 18 juni 2020, of eerder indien omstandigheden dat vereisen, een extra update geven in het kader van COVID-19.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer