Certificering MVO Prestatieladder via TKH-werkmaatschappij TKF

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat al jaren hoog op de agenda bij TKH. Ook bij de stakeholders van TKH neemt MVO een belangrijke plaats in. Om objectief zichtbaar te maken dat een onderneming daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt, is het mogelijk zich te laten certificeren voor MVO middels de MVO Prestatieladder. TKH-werkmaatschappij TKF heeft als eerste binnen de groep dit traject opgestart en heeft in december het certificaat behaald voor MVO Prestatieladder - niveau 3.

De MVO Prestatieladder richt zich als certificeerbare norm op de drie P’s: people, planet en profit. Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in zeven kernthema’s, die door middel van 33 indicatoren meetbaar worden. Het resultaat is een MVO-managementsysteemcertificaat dat een objectief bewijsmiddel is dat het gecertificeerde bedrijf een managementsysteem heeft voor MVO, waarin stakeholder-eisen en verwachtingen gemanaged worden.

Het behalen van het MVO-certificaat is voor TKF een kroon op het werk. TKF besteden al jaren veel aandacht aan MVO en het onderwerp behoudt de continue aandacht van management en medewerkers. Van toegevoegde waarde bij de MVO Prestatieladder zijn de stakeholdersdialogen. De input van stakeholders wordt gebruikt voor het aanscherpen en nader formuleren van het MVO-beleid en de MVO-doelstellingen. Er ontstaat hierdoor een pragmatische aanpak en over en weer de wensen op tafel worden gelegd en worden besproken. Hierdoor ontstaan er bovendien mooie initiatieven in de keten.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer