TKH past openbaar bod aan de aandeelhouders van Augusta Technologie AG aan

TKH past openbaar bod aan de aandeelhouders van Augusta Technologie AG aan

  • Minimale aanmeldingsniveau voor gestanddoening van het bod is verlaagd van 75% naar 50% plus één aandeel.
  • Biedprijs blijft EUR 23 per aandeel Augusta.
  • Biedingsperiode verlengd tot 22 juni 2012, middernacht (24.00 CEST).

TKH Technologie Deutschland AG, een indirecte 100%-dochtermaatschappij van TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - ”TKH“) heeft vandaag een aanpassing gemaakt in het biedingsbericht aangaande het openbaar bod aan alle aandeelhouders van Augusta Technologie AG (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - “Augusta“). TKH maakte haar beslissing tot het doen van een openbaar bod op 3 april 2012 bekend en publiceerde het biedingsbericht op 11 mei 2012.

TKH heeft vandaag het minimale aanmeldingsniveau voor gestanddoening van het bod verlaagd van 75% naar 50% plus één aandeel van alle door Augusta uitgegeven aandelen per het aflopen van de biedingsperiode, exclusief de door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal. Daarnaast ziet TKH af van de conditie met betrekking tot de materiële negatieve marktverandering, zoals in het biedingsbericht opgenomen, dat tot sluiting van de markten in Frankfurt am Main op de laatste werkdag voorafgaande aan het aflopen van de biedingsperiode, de DAX (Deutscher Aktien Index) met niet meer dan 1.500 punten is gezakt ten opzichte van het niveau van 10 mei 2012.

Alle overige biedingsvoorwaarden zoals opgenomen in het biedingsbericht, als ook het overnamebod van EUR 23 per aandeel aan toonder, blijven ongewijzigd.

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van Augusta zijn van mening dat het overnamebod vanuit strategisch perspectief voordelig is en dat de geboden prijs aantrekkelijk is. In hun berichtgeving van 15 mei 2012, geven zowel de Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen aan, het bod te ondersteunen en bevelen aandeelhouders Augusta aan het bod te accepteren.

TKH heeft onherroepelijke toezeggingen gekregen van enkele key-aandeelhouders van Augusta om hun aandelen exclusief onder het TKH-bod aan te bieden. TKH is nu verzekerd van meer dan 40% van de uitstaande aandelen Augusta (exclusief de door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal); al deze aandeelhouders hebben het bod reeds geaccepteerd. Met betrekking tot het aanmeldingsniveau van het bod wordt verwezen naar de dagelijkse en wekelijkse publicaties in het Duits en in de niet-bindende Engelse vertaling op de website van TKH, www.tkhgroup.com.

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “Door het biedingsbericht aan te passen verhogen we de slagingskans van de transactie voor alle belanghebbenden. We blijven erop vertrouwen dat, naast de aandelen die reeds onder het bod zijn aangeboden, veel meer aandeelhouders het bod zullen accepteren en hun aandelen tegen deze substantiële premie zullen verkopen.”

De biedingsperiode is met de publicatie van het biedingsbericht gestart op 11 mei 2012. Als gevolg van de hiervoor genoemde aanpassingen is, in overeenstemming met de Duitse wetgeving (Sectie 21 para. 5 WpÜG), de biedingsperiode met twee weken verlengd en eindigt deze op 22 juni 2012, middernacht CEST.

Het biedingsbericht waarin de details van het openbaar bod zijn opgenomen, alsmede de documentatie over de aanpassing aan het bod, zijn online gepubliceerd op www.tkhgroup.com in het Duits en als in een niet-bindende Engelse vertaling. Daarnaast zijn exemplaren van het biedingsbericht en de aanpassing aan het bod en de niet-bindende Engelse vertaling gratis beschikbaar voor aandeelhouders van Augusta bij Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main (Duitsland).

Belangrijke informatie

Dit bericht strekt uitsluitend ter informatie en is noch een aanbod tot koop, noch een verzoek tot verkoop van effecten. De uiteindelijke voorwaarden van het openbaar bod zijn gepubliceerd in het biedingsbericht welke zijn goedgekeurd door de Duitse federale financiële toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufzicht, BaFin). Aandeelhouders van Augusta worden nadrukkelijk geadviseerd het biedingsbericht, alsmede overige aan het bod gerelateerde relevante documenten, te lezen. Deze documenten bevatten belangrijke informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat uitingen die betrekking hebben op de toekomst of verband houden met toekomstige ontwikkelingen. Deze uitingen zijn op de huidige verwachtingen van TKH gebaseerd en vanzelfsprekend aan onzekerheden en veranderlijkheden onderhevig. Uitingen als "is voornemens", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat" en uitdrukkingen van vergelijkbare strekking zijn voorbeelden van dergelijke uitingen.

Toekomstgerichte verklaringen zijn, vanwege hun aard, onderworpen aan een verscheidenheid van inherente risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachtingen. Veel van deze risico's en onzekerheden kunnen niet worden beïnvloed door TKH.

Toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht zijn gemaakt door TKH per de datum van dit persbericht. Verder heeft TKH geen enkele verplichting tot het bijwerken of herzien van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, ook als de verwachtingen van TKH of enige daarmee verband houdende gebeurtenissen, condities of omstandigheden veranderen.

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer