TKH beoogt voor € 75 miljoen (certificaten van) nieuwe gewone aandelen uit te geven voor de financiering van verdere strategische groei

Om verdere strategische groei te financieren kondigt TKH Group NV (“TKH”) een "accelerated bookbuild offering" ("Aanbieding") aan waarmee wordt beoogd voor € 75 miljoen (certificaten van) nieuwe gewone aandelen uit te geven. De netto-opbrengst van de uitgifte van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zal worden gebruikt voor de financiering van TKH’s verdere strategische groei inclusief de financiering van de acquisitie van Commend groep ("Commend"), de uitkoop ("squeeze-out") van minderheidsaandeelhouders in Augusta Technologie AG ("Augusta"), investeringen en algemene bedrijfsdoeleinden.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Met de acquisitie van Commend, de squeeze-out van de minderheidsaandeelhouders in Augusta en voorgenomen investeringen zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van onze strategische agenda. Deze stappen versterken ons technologisch fundament en ondersteunen de beoogde groeidoelstelling van onze gedefinieerde verticale groeimarkten. Om flexibiliteit te behouden in de uitvoering van onze strategische agenda en de schuldratio-doelstelling onder 2,0 te handhaven, heeft TKH ervoor gekozen om deze stappen te financieren met de uitgifte van (certificaten van) nieuwe gewone aandelen. De acquisitie, squeeze-out en investeringen zullen bijdragen aan de toekomstige groei van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders en compenseert derhalve de verwatering in de winst per aandeel als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen."

Acquisitie van Commend

In het persbericht van vandaag heeft TKH bekend gemaakt dat het een belang zal verwerven van 74% in Commend International GmbH (Oostenrijk), waar de productie- en ontwikkelingsactiviteiten zijn ondergebracht. Daarnaast heeft TKH een optierecht en de intentie om de internationale verkooporganisatie van Commend in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië, alsmede een 49%-belang in Commend Australië, in 2015 te verwerven. TKH zal haar bestaande belangen in de dochterbedrijven Commend Benelux BV en Schneider Intercom GmbH vergroten naar 100% door de verwerving van respectievelijk een 25%- en 5%-belang.

Commend is een wereldwijde technologie- en marktleider in mission critical intercom-systemen. De security- en communicatiesystemen van Commend worden breed toegepast binnen en buiten gebouwen evenals in kritische infrastructuurprojecten. TKH en Commend werken al meer dan 15 jaar succesvol samen, waarbij TKH Commend vertegenwoordigt in Benelux, Duitsland, Polen en Zuidoost-Azië. Commend zal TKH's positie in communicatietechnologie versterken. Commend realiseert met ruim 300 medewerkers een omzet van circa € 45 miljoen op jaarbasis. De overname van Commend International zal naar verwachting in januari 2015 worden afgerond. De te betalen koopsom en EBIT-multiple liggen in lijn met strategische overnames uit het verleden van TKH. De overname zal vanaf de overnamedatum positief bijdragen aan de winst per aandeel van TKH.

Squeeze-out minderheidsaandeelhouders van Augusta

Op 17 november 2014 heeft TKH haar beslissing bevestigd tot het verzoek voor een squeeze-out van de minderheidsaandeelhouders van Augusta, waarbij de vergoeding in contanten die ter compensatie wordt aangeboden is vastgesteld op € 30,49 per Augusta-aandeel. Dit resulteert in een totale vergoeding in contanten van € 21,4 miljoen voor de minderheidsaandeelhouders van Augusta.

Investeringen

Om verdere strategische groei te realiseren, zal TKH de investeringen gedurende de komende 12 maanden verhogen. Deze investeringen betreffen onder meer de additionele productiecapaciteit met specifieke mogelijkheden voor subsea-kabels om de positionering van de onderneming te vergoten in de olie- en gasindustrie, één van de gedefinieerde verticale groeimarkten, en in windmolenparken. Zoals genoemd in de trading update van het derde kwartaal zal deze additionele productiecapaciteit in het vierde kwartaal van 2015 beschikbaar zijn en zal leiden tot een investeringsbedrag van ruim € 20 miljoen.

De Aanbieding

TKH beoogt € 75 miljoen op te halen met de uitgifte van (certificaten van) nieuwe gewone aandelen die zullen worden aangeboden, met uitsluiting van voorkeursrechten, door middel van een accelerated bookbuild offering aan gekwalificeerde en andere daarvoor in aanmerking komende beleggers in de Europese Economische Ruimte (EER) en aan gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten met een beroep op een vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de Amerikaanse Securities Act.

TKH en de Joint Bookrunners kunnen besluiten om de Aanbieding uit te breiden tot maximaal 3.896.586 (certificaten van) nieuwe gewone aandelen, waardoor het maximale aantal (certificaten van) nieuwe gewone aandelen dat in de aanbieding kan worden geplaatst 9,99% van het huidige geplaatste aandelenkapitaal bedraagt.

De Aanbieding zal onmiddellijk na deze aankondiging worden gelanceerd en het boek zal naar verwachting vandaag om 17.30 uur CET worden gesloten, behoudens vervroegde sluiting. De uitgifteprijs zal naar verwachting vandaag worden aangekondigd door middel van een afzonderlijk persbericht.

Betaling en afwikkeling van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zijn gepland op 24 november 2014, op welke datum de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen naar verwachting worden toegelaten tot de notering en handel aan Euronext in Amsterdam. De toelating van deze (certificaten van) nieuwe gewone aandelen tot de notering en handel op Euronext Amsterdam is vrijgesteld van de prospectusplicht op grond van artikel 5:4 sub a Wet op het financieel toezicht. De (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zullen pari passu gerangschikt zijn ten opzichte van de uitstaande (certificaten van) gewone aandelen.

De acquisitie van Commend en de Aanbieding worden ondersteund door bestaande aandeelhouders van TKH.

Op voorwaarde dat de uitgifte van (certificaten van) nieuwe gewone aandelen wordt voltooid (de "Uitgifte"), heeft TKH Group ingestemd met de Joint Bookrunners, behoudens uitzonderingen die gebruikelijk zijn bij dergelijke emissies, om geen (certificaten van) nieuwe aandelen of verwante effecten uit te geven of aan te bieden binnen 90 dagen na de sluitingsdatum van de Uitgifte.

Rabobank treedt op als Sole Global Coordinator in de Uitgifte. Rabobank en ABN AMRO treden samen op als Joint Bookrunners in de Uitgifte.

Trading update derde kwartaal en outlook

Op 6 november 2014 publiceerde TKH haar trading update voor het derde kwartaal 2014. TKH maakte bekend dat op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2014 en de vooruitzichten voor de komende maanden, de onderneming verwacht dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2014 zal uitkomen tussen € 80 tot € 85 miljoen.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer