Vision & security

Technologische ontwikkelingen die bepalend zijn voor produktontwikkeling

Interactive Voice Response (IVR), Machine Vision, Artificial Intelligence (AI), ‘Machine en Deep Learning’ zijn technologische ontwikkelingen die ook hun weg hebben gevonden binnen de TKH-smart technologies. Het zijn ontwikkelingen die bepalend zijn voor productstrategie en productontwikkeling binnen TKH en worden toegepast in de eigen ontwikkelde intelligente software.

Kenmerkend voor de intelligente software is dat uit omvangrijke databases algoritmen worden gegenereerd die zelfstandig voorspellingen kunnen doen en beslissingen kunnen nemen. TKH Innovations speelt hierin een cruciale rol in het samen-brengen van software-kennis en -applicaties uit de verschillende TKH-werkmaatschappijen op praktisch wetenschappelijke basis. Het doel is een continue ontwikkeling van technologische applicaties die onder meer leiden tot een hogere efficiency en betrouwbaarheid van de toepassing voor de eindgebruiker.

Interactive Voice Response

Interactive Voice Response (IVR) is een eigen ontwikkeling van TKH Innovations en is een software-applicatie die spraakherkenning toepast op basis van een ‘alwetende’-database. IVR wordt onder meer toegepast in de TKH-mission critical communicatie-oplossingen zodat juiste opvolging gegeven kan worden op een willekeurige vraag die via een intercomsysteem wordt gesteld. IVR is voor TKH uiterst relevant omdat aan de hand daarvan communicatie in iedere kritische situatie gegarandeerd is, ook zonder directe tussenkomst van een operator. IVR-toepassingen worden in ‘stand-alone’-situaties toegepast of binnen bestaande netwerken en worden ingezet bij onder meer de veiligheid en beveiliging van gebouwen, parkings, stadscentra, ziekenhuizen en vliegvelden, maar ook in universiteiten en de industrie. Veiligheid en communicatie via geïntegreerde spraak-, beeld- en data-applicaties.

Vision-technologie

Vision-technologie wordt ingezet voor onder meer een grotere efficiency en betrouwbaarheid van systeem-processen. Om de efficiency te garanderen is preventief en voorspellend onderhoud aan het machinepark die de processen uitvoeren belangrijk. Noodzakelijke gebruiksdata van machines wordt verzameld in databases op basis waarvan analyses en inspecties mogelijk worden en onderhoud vooraf kan worden gepland. De data wordt gegenereerd via de software die in de hoogwaardige visioncamera’s is ingebouwd. Aan de hand daarvan worden algoritmen en modellen opgebouwd die weer inzicht geven in het te verwachten onderhoud. Dit alles is het domein van ‘Deep Learning’ en ‘data mining’ waarin op een geautomatiseerde manier patronen en relaties worden gezocht in grote hoeveelheden gegevens.

Artificial Intelligence (AI)

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) wordt ook binnen TKH met meer dan gewone interesse gevolgd. AI is een verzameling technologieën die samen de menselijke intelligentie nabootsen, of zelfs overstijgen. Denk aan vaardigheden als voorspellen, leren en redeneren. Maar dan met de schaalvoordelen van een computer. Bijvoorbeeld computers die spraak en tekst begrijpen of objecten en gezichten op foto’s herkennen. Tel daar ‘machine learning’ bij op ofwel zelflerende machines, en je hebt alle middelen waarmee je iets zou kunnen creëren wat onze intelligentie te boven gaat.

“Het is op dat gebied meer onderzoek dan ontwikkeling en het wordt steeds wetenschappelijker. Voor Machine en Deep Learning heb je, afgezien van analyse en inspectie, enorme databases nodig voor dataprocessing voor onder meer verdere ontwikkeling van toegangscontrole via biometrie, een identificatiemethoden op basis van unieke lichaams-kenmerken. Hiermee kunnen vervolgens aanzienlijke kosten worden bespaard”, zegt Gaby Uljee, CTO van TKH Innovations. Toegang verlenen op basis van hartfrequentie als identificatie van personen is klaar voor productie binnen TKH en geeft met 99,9% de hoogste zekerheid over ‘wie is wie’. Op afdelingen en in gebouwen is dan nog alleen een eenmalige identificatie vereist en niet meer opnieuw voor afzonderlijke ruimten of vertrekken via scanners op deurposten. Al met al revolutionaire ontwikkelingen binnen TKH Innovaties waarbij de ‘lerende algoritmen de automatisering automatiseren’.

Laatste nieuws

Financial news
Voortgang inkoop eigen aandelen
Lees meer
Vlag
Market update Q3
Lees meer
Care beeldbellen
Care
TKH’s zorgdomotica-oplossingen VieDome in zorgappartementen Venray
Lees meer