Strategische transformatie TKH leidt tot sterkere waardecreatie: doelstellingen voor middellange termijn verhoogd

  • Return on Sales (ROS) van tenminste 15%
  • Return on Capital Employed (ROCE) van 22–25%
  • Omzetdoelstelling voor drie verticale groeimarkten naar boven bijgesteld
  • Introductie van “simplify and accelerate”-programma
  • Desinvesteringsprogramma uitgebreid tot € 300 - € 350 miljoen omzet

TKH Group NV ('TKH') zal vandaag tijdens haar Capital Markets Day een update geven over haar strategie en doelstellingen. De voortgang die is geboekt bij de strategische transformatie naar hoogwaardige technologieën binnen de TKH-groep, als ook het verder toegenomen belang in de verticale groeimarkten, zal de komende jaren sterk bijdragen aan een hogere ROS en ROCE.

TKH introduceert een “simplify and accelerate”-programma om te komen tot een meer gefocuste waardecreatie. Binnen dit programma zal TKH intensiever inzetten op het desinvesteren van activiteiten die, vanwege hun aard, marges hebben onder het gemiddelde van de TKH-groep en een beperkt autonoom groeipotentieel hebben. Het huidige plan om activiteiten te desinvesteren met een omzet van totaal maximaal € 75 miljoen, zal worden uitgebreid tot een totale omzet van € 300 tot € 350 miljoen. Dit desinvesteringsprogramma zal ook een vereenvoudiging van de rapportagestructuur ondersteunen. Verdere toelichting hierop zal in de loop van de komende periode worden gegeven als onderdeel van de uitvoering van het programma. Het desinvesteringsprogramma zal een positief effect hebben op de ROS en op de autonome omzetgroeiratio van TKH.

Het “simplify and accelerate”-programma zal de integratie van bedrijven met een sterke samenhang van activiteiten versnellen. TKH heeft een schaal bereikt waarin meer positieve effecten kunnen worden bereikt door integratie in plaats van samenwerking. De schaalvoordelen die kunnen worden bereikt, zullen een verder positief effect hebben op de ROS. Dit zal ook de mogelijkheid bieden om TKH verder te versterken op belangrijke gebieden zoals R&D, verkoop en marketing.

De uitvoering van de plannen in de verticale groeimarkten leidt tot een verdere groei in deze verticals. TKH is voornemens om de opbrengsten van het desinvesteringsprogramma te investeren in de verticale groeimarkten, via een gerichte 'buy-and-build'-strategie, in de gebieden met het hoogste groeipotentieel. Dit leidt tot een toename van het groeipotentieel en een verhoging van de doelstelling voor de omzet in de verticale groeimarkten Parking, Tunnel & Infra en Marine & Offshore naar een bandbreedte van € 150 - € 200 miljoen per verticale groeimarkt. De bovengemiddelde marges in de verticale groeimarkten, in combinatie met de hoge autonome omzetratio, zullen de toename van de ROS verder versnellen.

Als gevolg van de hiervoor vermelde acties, verhoogt TKH haar ROS-doelstelling voor de middellange termijn van de huidige bandbreedte van 12-13% naar tenminste 15% en de ROCE van een bandbreedte van 21-23% naar 22-25%.

Haaksbergen, 12 juni 2019

Raad van Bestuur

Voor meer informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,

  • Voorzitter Raad van Bestuur
  • tel. + 31 (0)53 5732903
  • Internet: tkhgroup.com

De presentaties van de Capital Markets Day van vandaag zijn te downloaden op de website (vanaf het begin van de presentatie om 11.30 uur). De live webcast start om 11.30 uur en is toegankelijk via de website van TKH (www.tkhgroup.com).

Persbericht TKH Group nieuwe middellange termijn doelen

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer