Alle besluiten aangenomen door AvA 2020

  • Dividend over het boekjaar 2019 vastgesteld op € 1,50 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Herbenoeming de heer ir. R.L. van Iperen en benoeming mevrouw M. Schöningh MBA als lid van de Raad van Commissarissen.

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 7 mei 2020 alle voorgestelde besluiten aangenomen.

Het dividend over het boekjaar 2019 is vastgesteld op € 1,50 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend wordt in contanten ten laste van de reserves uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2020.

Tevens heeft de Algemene Vergadering de heer ir. R.L. van Iperen herbenoemd en mevrouw M. Schöningh benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

AvA 2020

Laatste nieuws

subseakabelsytemen Kaskasi
Marine & Offshore
TKH tekent contract voor kabellevering offshore windpark Hollandse Kust Zuid
Lees meer
Financial news
Alle besluiten aangenomen door AvA 2020
Lees meer
Financial news
TKH update
Lees meer