Alle besluiten aangenomen door AvA 2020

  • Dividend over het boekjaar 2019 vastgesteld op € 1,50 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Herbenoeming de heer ir. R.L. van Iperen en benoeming mevrouw M. Schöningh MBA als lid van de Raad van Commissarissen.

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 7 mei 2020 alle voorgestelde besluiten aangenomen.

Het dividend over het boekjaar 2019 is vastgesteld op € 1,50 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend wordt in contanten ten laste van de reserves uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2020.

Tevens heeft de Algemene Vergadering de heer ir. R.L. van Iperen herbenoemd en mevrouw M. Schöningh benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

AvA 2020

Laatste nieuws

Financial news
Voortgang inkoop eigen aandelen
Lees meer
Vlag
Market update Q3
Lees meer
Care beeldbellen
Care
TKH’s zorgdomotica-oplossingen VieDome in zorgappartementen Venray
Lees meer