Market update Q3

TKH strategisch goed op koers maar impact COVID-19 merkbaar

Ontwikkelingen derde kwartaal - financieel

  • Resultaat- en omzetontwikkeling conform eerder uitgesproken verwachtingen.
  • Omzetdaling met name binnen Telecom en Industrial Solutions en beperkt binnen Building Solutions.
  • Forse stijging EBITA binnen Building Solutions.
  • Verbetering van de brutomarge naar 49,9% (Q3 2019: 46,7%) – in lijn met H1 2020.
  • ROS blijft stabiel op 10,4% (Q3 2019: 10,5%) – ondanks lagere omzet.
  • Werkkapitaal door COVID-19 nog niet op normaal niveau. Verwachting dat dit verbetert naar het einde van het jaar.

Overige ontwikkelingen

  • Integratie vanuit het ‘Simplify & Accelerate’-programma ligt goed op schema. Er is in het derde kwartaal een verdere integratie van de parking- en security-organisatie ingezet. Hierdoor ontstaan zowel synergievoordelen als kansrijke mogelijkheden voor de combinatie.
  • Als volgende stap in het ‘Simplify & Accelerate’-programma zet TKH in op het doorvertalen van de stijging van de brutomarge naar een stijging van het resultaat. Hierbij zal de focus meer op rendement en de kostenratio als percentage van de toegevoegde waarde gelegd worden, in lijn met het doel om onverkort de middellange termijn doelstelling van een ROS van tenminste 15% te realiseren. In het vierde kwartaal zal voor dit programma een eenmalige last van ongeveer € 4 miljoen worden genomen.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH. “De effecten van COVID-19 zijn nog duidelijk merkbaar, maar op dit moment beter te overzien dan aan het begin van de pandemie. Dit heeft ertoe geleid dat de onderkant van de bandbreedte van het verwachte nettoresultaat naar boven is bijgesteld vanwege het feit dat er minder onzekerheid zit in de uitleveringen dan oorspronkelijk verwacht. Belangrijke voortgang is geboekt met de stijging van de brutomarge als gevolg van de koerswijziging en aangebrachte focus zoals gecommuniceerd op de Capital Markets Day medio vorig jaar. Ondanks de gedaalde omzet kon de ROS hierdoor stabiel blijven. Dit geeft een goed perspectief voor het realiseren van de middellange termijn ROS-doelstelling van tenminste 15%. Er is goede voortgang geboekt met de ontwikkeling en marktintroductie van onze belangrijke innovaties: Alvium 2D- en confocal 3D-visiontechnologie – subsea-connectivity – CEDD / AGL – Indivion (medicijndoseer- en distributiesysteem) en UNIXX-bandenbouwtechnologie. Het binnenhalen van opdrachten voor onze innovaties geeft vertrouwen in het realiseren van de lange termijn-omzetdoelstellingen van de verticale groeimarkten. Verder zien wij de investeringsbereidheid onder klanten weer toenemen. Wij zijn goed gepositioneerd om vanuit onze beschikbare capaciteit hierop in te kunnen spelen.”

Aankondiging aandeleninkoop-programma en herstart desinvesterings-activiteiten

  • Op basis van het sterke financiële fundament is besloten om met ingang van 18 november 2020 een aandeleninkoop-programma te starten ter waarde van € 25 miljoen, met de intentie het geplaatste kapitaal te zijner tijd te verminderen. Op dit moment heeft TKH 2,7% aandelen in eigen bezit uit eerdere aandeleninkoop-programma’s en zal zij melding maken bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zodra dit percentage de meldingsplichtige grens van 3% overschrijdt. Het is de intentie om dit programma binnen een periode van 4 maanden uit te voeren, binnen de voorwaarden die gesteld zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met een maximaal inkoopvolume van 10% van het handelsvolume. TKH heeft met ABN-AMRO een ‘Discretionary Management Agreement’ afgesloten om de inkoop van de eigen aandelen tijdens open en gesloten periodes uit te voeren, onafhankelijk van TKH. TKH zal wekelijks over de voortgang van het programma berichten.
  • Gezien de verbeterde situatie voor desinvesteringen zal TKH de medio 2019 aangekondigde desinvesteringsactiviteiten herstarten. De opbrengsten van de desinvesteringen zullen zo mogelijk worden geherinvesteerd in een aanvullend aandeleninkoop-programma. Dit aanvullende programma zal verder gecommuniceerd worden op het moment dat TKH over de liquiditeiten kan beschikken van deze desinvesteringen.

Vooruitzichten 2020

Op basis van een verwachte beperktere impact van de gevolgen van COVID-19 op onze bedrijfsactiviteiten in het vierde kwartaal, stellen wij de in augustus 2020 aangegeven onderkant van de bandbreedte voor de nettowinst voor amortisatie en éénmalige baten en lasten, naar boven toe bij van € 63 naar € 65 miljoen. Hiermee zal de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, naar verwachting uitkomen tussen € 65 - € 69 miljoen over geheel 2020.

DocumentePersbericht– Market update Q3n

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer