Aankondiging en belangrijke informatie AvA TKH Group - 7 mei 2020

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vindt plaats op donderdag 7 mei 2020 om 13.00 uur bij TKH Group NV, Spinnerstraat 15 in Haaksbergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE DEELNAME AvA IN VERBAND MET COVID-19

Met het oog op de COVID-19-uitbraak en om risico’s voor de gezondheid te vermijden, doet TKH het ongebruikelijke verzoek aan haar certificaathouders en houders van aandelen om de Algemene Vergadering niet in persoon bij te wonen. In plaats daarvan doen we het dringende verzoek om gebruik te maken van de optie om stemrecht uit te oefenen via een schriftelijke volmacht (te downloaden via de TKH-website: www.tkhgroup.com) of elektronisch (www.abnamro.com/evoting). Hier tegenover zullen wij de mogelijkheid verlenen om vooraf vragen in te dienen die groepsgewijs en naar relevantie in de vergadering zullen worden beantwoord. De Algemene Vergadering zal via een webcast gevolgd kunnen worden. Wij verzoeken u regelmatig onze website te raadplegen voor nadere informatie en instructies omtrent de Algemene Vergadering.

De agenda met toelichting evenals overige documenten die betrekking hebben op de vergadering zijn beschikbaar op de website onder AvA 2020.

Deze stukken kunnen kosteloos worden aangevraagd bij TKH (telefoon: 053 573 29 03; e-mail: info@tkhgroup.com) en zijn beschikbaar bij ABN AMRO Bank N.V. via e-mail: ava@nl.abnamro.com.

Nader informatie over de AvA is tevens te verkrijgen via Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap, tel. 053-573 29 03 of e-mail: r.dieperink@tkhgroup.com.

Laatste nieuws

Financial news
Aankondiging en belangrijke informatie AvA TKH Group - 7 mei 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2019
Lees meer
VMI wins 'Tire Manufacturing Innovation of the Year Award'
VMI ontvangt ‘Tire Manufacturing Innovation of the Year Award’
Lees meer