U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / 2018 / Halfjaarcijfers 2018: Stijging van omzet en resultaat in alle segmenten

Halfjaarcijfers 2018: Stijging van omzet en resultaat in alle segmenten

 

Highlights tweede kwartaal 2018

  • Omzet neemt met 13,5% toe naar € 414,7 miljoen – autonoom +13,0%.
  • Stijging autonome omzet in Building Solutions (11,8%) en Industrial Solutions (18,2%) door sterke bijdrage verticale groeimarkten.
  • EBITA stijgt met 51,7% naar € 47,1 miljoen.

 Highlights eerste halfjaar 2018

  • Omzet groeit met 12,0% naar € 812,6 miljoen – autonoom +11,9%.
  • Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (6,3%), Building Solutions (10,6%) en Industrial Solutions (14,8%).
  • EBITA neemt met 31,4% toe – stijging in alle segmenten.
  • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 35,1%.

 Outlook

  • Verwachting voor geheel 2018: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 116 en € 122 miljoen (2017: € 95,6 miljoen).

  Kengetallen tweede kwartaal

 Kengetallen halfjaar

 

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “De sterke groei van zowel omzet als resultaat in het eerste halfjaar is een direct gevolg van onze ingezette strategie waarbij we unieke technologieën vertalen naar slimme oplossingen voor onze klanten. De verwachte groei materialiseert zich nu zoals gepland en we plukken duidelijk de vruchten van de aangebrachte focus op onze vier kerntechnologieën en zeven verticale groeimarkten. Met een sterke investeringsdiscipline is onze marktpositie in de afgelopen jaren substantieel verbeterd en zijn onze aanloopkosten geleidelijk genormaliseerd. Vooruitlopend op verdere omzetgroei, lopen binnen de segmenten subsea (Marine & Offshore) en CEDD airfield ground lighting (Tunnel & Infra) de kosten nu nog voor de baten uit. In het eerste halfjaar steeg de ROS naar 11,4%, waarmee we op de goede weg zijn om onze middellange termijn ROS-doelstelling van 12-13% te realiseren.” 

  

Financiële gang van zaken tweede kwartaal

 

De omzet in het tweede kwartaal 2018 steeg met € 49,2 miljoen (+13,5%) naar € 414,7 miljoen
(Q2 2017: € 365,4 miljoen). De acquisities hadden een bijdrage van 0,4%. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,9%. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 0,8% op de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 13,0%. De omzetstijging in het tweede kwartaal werd met name in Building en Industrial Solutions gerealiseerd. In deze segmenten bedroeg de autonome groei respectievelijk 11,8% en 18,2%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het tweede kwartaal 2018 met 51,7% naar € 47,1 miljoen (Q2 2017: € 31,0 miljoen). De EBITA van zowel Telecom, Building als Industrial Solutions steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2017. Door een hoger omzetniveau werd meer kostenefficiënt geopereerd. De aanloopkosten voor nieuwe technologie, uitbreiding van productiecapaciteit en marktpositionering daalden aanzienlijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De ROS voor de TKH-groep kwam in het tweede kwartaal 2018 uit op 11,4% (Q2 2017: 8,5%).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 55,6% naar € 30,8 miljoen (Q2 2017: € 19,8 miljoen). De nettowinst steeg met 33,4%.

 

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

 

De omzet steeg in het eerste halfjaar met 12,0% naar € 812,6 miljoen (H1 2017: € 725,5 miljoen). De omzet steeg met 11,9% autonoom. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,6%, terwijl gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een negatief omrekeningseffect van 1,1% op de omzet had. De acquisities brachten een omzettoename van 0,6% met zich mee. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

De brutomarge bleef gelijk op 45,6% (H1 2017: 45,6%).

De bedrijfskosten namen met 6,8% toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. De toename is met name het gevolg van een hoger productieniveau. De bedrijfskosten van de acquisities resulteerden in een kostenstijging van 0,8%. In procenten van de omzet daalden de bedrijfskosten van 35,8% in het eerste halfjaar 2017 naar 34,2% in het eerste halfjaar 2018. De afschrijvingen bedroegen € 13,5 miljoen en lagen boven het niveau van het eerste halfjaar 2017 (€ 11,9 miljoen). Dit is het gevolg van het hoge investeringsniveau in de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 31,4% van € 70,7 miljoen in het eerste halfjaar 2017 naar € 92,9 miljoen in het eerste halfjaar 2018. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 steeg de EBITA binnen Telecom Solutions met 41,4%, Building Solutions met 28,0% en Industrial Solutions met 27,4%.

De ROS steeg in het eerste halfjaar 2018 naar 11,4% (H1 2017: 9,7%).

De amortisatielasten stegen met € 0,4 miljoen door toegenomen investeringen in R&D in de laatste jaren.

De financiële baten en lasten daalden met € 0,6 miljoen doordat enkele renteswaps eind 2017 afliepen, waardoor in 2018 kon worden geprofiteerd van het lagere renteniveau. Daar stonden echter nadelige valuta-effecten van € 0,6 miljoen tegenover. Het resultaat uit overige deelnemingen verbeterde met € 0,6 miljoen.

De effectieve belastingdruk steeg van 20,4% naar 23,7% door onder meer hogere winsten in landen met een hoger tarief. Daarnaast heeft de Nederlandse Overheid het belastingtarief voor de innovatieboxfaciliteit per 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 35,1% naar € 60,7 miljoen (H1 2017: € 44,9 miljoen). De nettowinst in het eerste halfjaar 2018 steeg met 26,9% naar € 54,9 miljoen (H1 2017: € 43,3 miljoen; over het eerste halfjaar 2017 werd de nettowinst beïnvloed door een eenmalige onbelaste bate van in totaal € 3,6 miljoen).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van ultimo 2017 toe met € 99,9 miljoen naar € 257,7 miljoen. De toename hangt samen met de uitbetaling van dividend, aankoop van het minderheidsbelang van derden in Commend International, investeringen en een hoger werkkapitaal. Het werkkapitaal als percentage van de omzet steeg naar 16,4% (medio 2017: 14,6%). De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,3 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert. De solvabiliteit bedroeg 43,1% (H1 2017: 43,7%).

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2018 bedroeg 6.129 (medio 2017: 5.766 FTE). Daarnaast waren er 543 inleenkrachten per 30 juni 2018 werkzaam (medio 2017: 491).

  

Ontwikkelingen per solutions-segment

  

Telecom Solutions

 Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

 Kengetallen Telecom Solutions

 De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 5,8% naar € 99,6 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,5%. De omzet steeg autonoom met 6,3%.

De EBITA steeg met 41,4% naar € 15,8 miljoen. De ROS steeg naar 15,8% in het eerste halfjaar 2018
(H1 2017: 11,8%). 

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,9%
De omzet steeg autonoom met 6,3%. De groei van de omzet in glasvezelnetwerksystemen werd met name gerealiseerd in Duitsland, Frankrijk en Polen. De hoge bezettingsgraad, verbeterde efficiency en vraag naar hoogvezelige kabelspecificaties had een positief effect op het resultaat. Hoewel er sprake is van een groeivertraging in China, is de wereldwijde vraag naar glasvezel nog onverminderd sterk. De beperkte beschikbaarheid van preforms, een halffabricaat waaruit glasvezel wordt getrokken, remde onze groei. TKH zal echter profiteren van de capaciteitsuitbreiding voor preforms bij haar joint venture-partner. Daarnaast zal TKH haar glasvezelproductiecapaciteit uitbreiden. De extra capaciteit zal naar verwachting medio 2019 volledig beschikbaar zijn.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en  componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,4%
De omzet steeg autonoom met 6,2% en werd voornamelijk gerealiseerd in het breedband connectivity-portfolio voor de Benelux en Duitsland. Door een betere productmix steeg de brutomarge.

  

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

Kengetallen Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 10,5% naar € 345,0 miljoen. Hogere grondstofprijzen hadden een effect van 0,8% op de omzet. Valutakoersen hadden een negatief effect van 2,1%. Acquisities droegen met 1,2% bij aan de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 10,6% in het eerste halfjaar.

De EBITA steeg met 28,0% naar € 34,4 miljoen. De aanloopkosten normaliseerden zich, met uitzondering van de subsea-kabelproductie en de ontwikkeling van het airfield ground lighting-portfolio (CEDD). De ROS steeg naar 10,0% in het eerste halfjaar (H1 2017: 8,6%).

Vision & security systems - visiontechnologie aan de hand van 2D- en 3D-camerasensortechnologie en 3D-lasertechnologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 22,7%
De autonome omzet steeg met 3,9%. Een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkt Parking. In deze markt was sprake van een sterke orderintake, met name op het gebied van parkeer guidance-systemen, waardoor naast de omzet ook het orderboek verder toenam.  Binnen Machine Vision werd een sterke groei gerealiseerd in 3D-smart-sensortechnologie. Met oog op het toekomstige groeiperspectief is de productiecapaciteit hier verder uitgebreid wat heeft geleid tot hogere operationele kosten. Door het vorig jaar ingezette programma voor verdere focus op kernactiviteiten en rendementsverbetering zijn enkele activiteiten binnen het security-segment beëindigd.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 19,7%
De autonome omzet steeg met 19,6%. Deze groei werd in meerdere marktsegmenten gerealiseerd. Zo steeg het marktvolume in de bouw- en infrasector verder. De toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken in verband met alternatieve energievoorzieningen had een positief effect op de vraag naar energiekabels door netwerkbedrijven. De omzet in datakabelsystemen groeide. Ook in Marine & Offshore was sprake van groei, mede door de ingebruikname van de nieuwe productiefaciliteit voor subsea-kabelsystemen. Binnen de verticale groeimarkt Tunnel & Infra werd een fraaie groei gerealiseerd door vergroting van het marktaandeel in airfield ground lighting (AGL). De nieuwe CEDD-technologie voor AGL, waarin diverse TKH-technologieën en -competenties worden geïntegreerd, werd succesvol toegepast in een aantal projecten.

  

Industrial Solutions

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

Kengetallen Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 15,3% naar € 368,0 miljoen. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,6%. Valutakoersen hadden een negatief effect van 0,2%. Acquisities droegen met 0,1% bij aan de omzet. Autonoom steeg de omzet met 14,8%.

De EBITA steeg met 27,4% naar € 51,7 miljoen als gevolg van een hogere omzet en productiebezetting. De ROS steeg als gevolg hiervan van 12,7% in het eerste halfjaar 2017 naar 14,0% in het eerste halfjaar 2018.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot , de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 18,7%
De autonome omzet steeg met 12,4%, vooral door de groeiende markt voor kapitaalgoederen waar automatisering en robotisering aan de orde is. Met onze kabels en kabelsystemen zijn wij voor deze robotiserings- en automatiseringsapplicatie goed gepositioneerd. Daarnaast werd een stijging van de omzet gerealiseerd binnen de medische industrie. De investering in de nieuwe fabriek voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in China verloopt volgens plan en deze zal in het derde kwartaal in gebruik worden genomen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 26,6%
De autonome omzet steeg met 16,6%. Deze stijging was het gevolg van de hogere orderintake in de afgelopen kwartalen waardoor engineeringsactiviteiten en productie op een hoger niveau lagen. De EBITA en ROS verbeterden, ondanks het relatief hoge aantal nieuwe machines en toegepaste technologieën.
In het tweede kwartaal kwam de orderintake uit op € 80 miljoen (H1 2018: € 203 miljoen). Het aandeel van de top 5-bandenbouwers in de orderintake is verder toegenomen. Er is besloten om de capaciteit in de fabriek in Polen verder uit te breiden, voor beoogde groei en flexibiliteit in onze productielocaties.

 

Vooruitzichten

 

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar per Solutions-segment zien er als volgt uit.

Telecom Solutions
Binnen Telecom Solutions wordt verwacht dat de vraag naar glasvezel in China licht zal afnemen, terwijl de vraag naar glasvezelnetwerken in Europa nog onverminderd sterk zal zijn. Door de verworven marktposities zal de groeipotentie voor TKH zich met name bevinden in Europa. De ingezette capaciteitsuitbreidingen zullen pas materialiseren in 2019. Verwacht wordt dat het resultaat in het tweede halfjaar in lijn zal zijn met het eerste halfjaar.

Building Solutions
Binnen Building Solutions zal de omzet zich in het tweede halfjaar positief ontwikkelen. Zowel binnen connectivity systems als vision & security systems is de orderportefeuille en orderintake op een goed niveau. Ondanks dat ook in het tweede halfjaar nog sprake zal zijn van aanloopkosten wordt per saldo verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar licht hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Industrial Solutions
Binnen Industrial Solutions zal de omzet in het tweede halfjaar licht afnemen, ondanks het goede orderboek binnen zowel connectivity als manufacturing systems. Binnen connectivity systems zien we bij de Duitse machinebouwsector een verschuiving van lopende orders wat een negatief effect heeft op de omzet in de tweede helft van het jaar. Op basis van de orderintake over het eerste halfjaar en het huidige orderboek blijven de activiteiten binnen manufacturing systems zich op een hoog niveau bewegen en zijn verdere investeringen in capaciteitsuitbreiding voor de middellange termijn in gang gezet. Verwacht wordt dat het resultaat binnen Industrial Solutions, in lijn met de omzet, licht lager zal zijn ten opzichte van het eerste halfjaar.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2018 een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 116 miljoen en € 122 miljoen (2017: € 95,6 miljoen).

 

Voor het complete persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand