U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2017 / Algemene Vergadering 2017

Algemene Vergadering 2017

Algemene Vergadering 2017
  • Dividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Herbenoeming de heer drs. P.P.F.C. Houben en benoeming mevrouw drs. C.W. Gorter RA en de heer ir. J.M. Kroon RA als lid van de Raad van Commissarissen.

 

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 3 mei 2017, het dividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend wordt in contanten ten laste van de reserves uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 10 mei 2017.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer drs. P.P.F.C. Houben herbenoemd en mevrouw drs. C.W. Gorter RA en de heer ir. J.M. Kroon RA benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer H.J. Hazewinkel RA is conform het rooster afgetreden. De heer A. De Proft MSc. volgt de heer Hazewinkel op als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Gerelateerde inhoud
AvA 2017