U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / Trading Update Q3 2011: sterke verbetering resultaat

Trading Update Q3 2011: sterke verbetering resultaat

Sterke verbetering van het resultaat Q3 2011Highlights derde kwartaalOutlookKengetallen t/m derde kwartaal

Highlights derde kwartaal
• Stijging omzet met 14,6%, waarvan 11,3% autonoom.
• Omzetstijging het sterkst in Industrial Solutions.
• Operationeel resultaat (EBITA) stijgt met 20,3%.

Outlook
• TKH handhaaft de verwachting dat de nettowinst voor amortisatie over geheel 2011 binnen de range van € 55 tot € 60 miljoen zal uitkomen.

Kengetallen t/m derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

t/m Q3 2011   

   t/m Q3 2010

       Verschil in %

Omzet

      803,5

      642,4

    +   25,1

EBITA

        67,1

        47,6

    +   40,9

Nettowinst voor amortisatie1)

        44,0

        27,2

    +   61,8

Nettowinst

        40,3

        24,2

    +   66,6

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

        1,07

        0,65

   

Solvabiliteit

     43,9%

     44,0%

 

ROS

       8,3%

       7,4%

 


Kengetallen derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 Q3 2011  

 Q3 2010  

        Verschil in %

Omzet

      254,2

      221,7

    +   14,6

EBITA

        20,7

        17,2

    +   20,3

Nettowinst voor amortisatie1)

        12,7

          9,3

    +   37,0

Nettowinst

        11,4

          8,2

    +   38,0

ROS

       8,1%

       7,8%

 

1) Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “De ontwikkelingen van omzet en resultaat in het derde kwartaal waren in lijn met onze verwachtingen. Het succes van onze innovaties vertaalde zich in een verdere versterking van onze marktpositie in de segmenten waarin TKH opereert. Binnen enkele eindmarkten zijn afzwakkende marktomstandigheden te signaleren. De impact hiervan is beperkt geweest in het derde kwartaal, hoewel de orderintake in het industriële segment wel enigszins afnam ten opzichte van vorig jaar. Daartegenover nam de totale orderintake binnen Building en Telecom Solutions toe.”


Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2011 steeg met 14,6% naar € 254,2 miljoen (Q3 2010: € 221,7 miljoen). Van deze stijging was 1,5% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van de acquisities bedroeg 3,5%. Daarentegen resulteerde de verkoop van de GSM-activiteiten in 2010 in een daling van de omzet met 1,7%. Per saldo bedroeg de autonome groei 11,3%. De EBITA steeg met 20,3% naar € 20,7 miljoen (Q3 2010: € 17,2 miljoen). De EBITA steeg sterk in alle drie segmenten.

De kosten lagen in het derde kwartaal 2011 op een lager niveau dan het tweede kwartaal 2011, maar stegen ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met € 10,3 miljoen als gevolg van het hogere activiteitenniveau. De ROS steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2010 van 7,8% naar 8,1%. De nettowinst voor amortisatie bedroeg € 12,7 miljoen (Q3 2010: € 9,3 miljoen). De nettowinst na amortisatie steeg in het derde kwartaal naar € 11,4 miljoen (Q3 2010: € 8,2 miljoen).

Het werkkapitaal steeg in het derde kwartaal met € 7,5 miljoen ten opzichte van 30 juni 2011. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 15,0%. TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen convenanten. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2011 bedroeg € 139,8 miljoen, een toename ten opzichte van het tweede kwartaal van € 11,5 miljoen, met name als gevolg van acquisities. De solvabiliteit bedroeg eind september 2011 43,9% (30 juni 2011:43,5%).

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions daalde de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met 0,5% van € 40,9 miljoen naar € 40,7 miljoen. Dit is met name te wijten aan de desinvestering van de GSM-activiteiten in het derde kwartaal 2010, wat een negatieve impact van 9,1% op de omzet had. De autonome groei bedroeg dan ook 8,6%. Deze groei werd gerealiseerd in de segmenten glasvezel- en kopernetwerken. In beide segmenten nam het investeringsniveau in de markt toe, gedreven door de behoefte om de capaciteit en de kwaliteit van de netwerken op te waarderen door de sterke toename van het internetverkeer. De EBITA in het derde kwartaal 2011 steeg sterk, wanneer rekening wordt gehouden met de netto-bate van € 2 miljoen in het derde kwartaal 2010 vanwege de desinvestering van de GSM-activiteiten.

Building Solutions

De omzet binnen Building Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met 11,6% van € 78,9 miljoen naar € 88,0 miljoen. De omzet steeg in alle drie subsegmenten. De belangrijkste stijging werd hierbij gerealiseerd binnen de segmenten building technologies en security systems, met name als gevolg van de toegenomen omzet in technologie voor de zorgmarkt en de inframarkt. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden liet ook connectivity systems een groei van de omzet zien. De EBITA steeg sterk ten opzichte van het derde kwartaal 2010 door een betere mix van activiteiten.

Industrial Solutions

In het segment Industrial Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met 23,1% van € 102,0 miljoen naar € 125,5 miljoen. Deze omzetstijging werd zowel binnen connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd. De orderintake binnen manufacturing systems lag in lijn met de eerste twee kwartalen en daalde daarmee ten opzichte van vorig jaar. Ook binnen connectivity systems was een lichte daling in de orderintake waar te nemen. De EBITA steeg aanzienlijk ten opzichte van het derde kwartaal 2010.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2011 steeg met 25,1% naar € 803,5 miljoen. Van deze stijging was 2,5% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De EBITA over de eerste negen maanden steeg met 40,9% naar € 67,1 miljoen (t/m Q3 2010: € 47,6 miljoen). De nettowinst voor amortisatie steeg over de eerste negen maanden met 61,8% naar € 44,0 miljoen (t/m Q3 2010: € 27,2 miljoen). De nettowinst na amortisatie steeg over de eerste negen maanden naar € 40,3 miljoen.

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de afgegeven vooruitzichten in augustus 2011 bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2011.

Binnen Telecom Solutions is er een toenemend investeringsniveau waar te nemen in de verbetering van de kwaliteit en capaciteit van netwerken voor zowel koper als glasvezelnetwerken. Daarentegen neemt de investeringsbereidheid bij consumenten af waardoor de omzet binnen indoor telecom systems enigszins onder druk staat.

Binnen Building Solutions wordt verwacht dat de investeringen in de utiliteitssector binnen Europa verder zullen afnemen. Daartegenover staat dat de innovaties in de TKH-groep op het gebied van security- en zorgsystemen evenals de markt voor infrastructuurprojecten perspectief hebben voor groei.

Binnen Industrial Solutions is de orderintake lager dan vorig jaar maar wel in lijn met de eerste helft van dit jaar en is er een terughoudendheid waar te nemen voor investeringen ondanks veel aangekondigde plannen voor expansie van capaciteit en vervangingsinvesteringen in de bandenbouwsector. Ook in de robot- en machinebouwsector zijn tekenen van afzwakking van de vraag aan de orde.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2011 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH haar verwachting dat de nettowinst voor amortisatie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2011 binnen de eerder afgegeven range van € 55 tot € 60 miljoen zal uitkomen.

Gerelateerde inhoud
Trading Update Q3 2011