U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / Trading update Q1 2011: Recordomzet Q1 2011

Trading update Q1 2011: Recordomzet Q1 2011

Recordomzet voor TKH in het eerste kwartaal 2011

Highlights
• Omzet stijgt 39,9% naar € 278,6 miljoen.
• EBITA verbetert met 83,7% naar € 23,0 miljoen.
• Industrial Solutions laat uitstekende prestatie zien.
• Lagere belastingdruk door benutting fiscale voordelen Nederlandse innovatiebox.


Kengetallen (in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

Q1

2011

Q1

2010

Verschil

in %

Omzet

      278,6

      199,1

      +   39,9

EBITA

        23,0

        12,5

      +   83,7

Nettowinst voor amortisatie 1)

        16,3

          7,5

      + 117,8

Nettowinst

        15,0

          6,5

      + 131,4

ROS (in %)

          8,3

          6,3

 


Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Omzet en resultaat ontwikkelden zich voorspoedig in het eerste kwartaal, waarmee de positieve lijn van de voorgaande kwartalen werd voortgezet. De sterke omzetgroei kon gerealiseerd worden door een efficiënte organisatie en tijdige maatregelen om de capaciteit uit te breiden. Op veel terreinen kon door innovaties en onze technologische voorsprong marktaandeel worden gewonnen. Als gevolg van de hogere omzet en een betere bezettingsgraad steeg onze EBITA meer dan evenredig.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet steeg met € 79,5 miljoen (39,9%) naar € 278,6 miljoen (Q1 2010: € 199,1 miljoen), waarvan 32,7% autonoom en 4,3% vanwege gestegen grondstofprijzen. Acquisities droegen voor 2,9% bij aan de omzetgroei. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 nam de omzet met € 27,5 miljoen toe.

De omzetstijging was het sterkst binnen Industrial Solutions met 61,1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Telecom Solutions kende een omzetstijging van 7,0%. In Building Solutions steeg de omzet met 30,7%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie (EBITA) steeg met 83,7% van € 12,5 miljoen in het eerste kwartaal 2010 naar € 23,0 miljoen in het eerste kwartaal 2011. De stijging werd gerealiseerd door de forse omzettoename en de hiermee toegenomen bezettingsgraad. De ROS steeg naar 8,3% (Q1 2010: 6,3%). De amortisatielast nam toe met € 0,4 miljoen naar € 2,9 miljoen (Q1 2010: € 2,5 miljoen) door investeringen in R&D en de acquisities van Alphatronics en Optelecom-NKF.

De financiële lasten stegen van € 1,1 miljoen in het eerste kwartaal 2010 naar € 1,7 miljoen in het eerste kwartaal 2011. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van de toegenomen bankschulden en € 0,5 miljoen minder positief koersverschil ten opzichte van het eerste kwartaal 2010.

De effectieve belastingdruk daalde naar 18,4% (Q1 2010: 28,0%) door toepassing van de innovatiebox van de Nederlandse belastingdienst. Van de hiermee verkregen fiscale voordelen heeft € 1,0 miljoen betrekking op voorgaande perioden, waardoor de genormaliseerde belastingdruk over het eerste kwartaal van 2011 uit kwam op 23,7%.

De nettowinst voor amortisatie bedroeg € 16,3 miljoen, een stijging van 117,8% ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 (€ 7,5 miljoen). De nettowinst steeg naar € 15,0 miljoen, een toename van 131,4% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2010 (€ 6,5 miljoen).

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2010 toe met € 42,9 miljoen naar € 106,8 miljoen, als gevolg van het hogere activiteitenniveau, acquisities, investeringen en een toename van het werkkapitaal naar 13% van de omzet.


Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 7,0% naar € 37,1 miljoen. Deze omzetstijging betrof voornamelijk de sub-segmenten fibre network systems en indoor telecom systems. Fibre network systems liet een omzetgroei zien, waarbij vorig jaar de omzet onder druk stond als gevolg van de strenge winter. Daarnaast werden investeringen in glasvezelnetwerken in Europa minder belemmerd door de beperking in financieringsmogelijkheden voor glasvezelprojecten. De omzet in het sub-segment copper network systems daalde vanwege de verschuiving in prioriteiten naar glasvezelsystemen en als gevolg van de desinvestering van de GSM-activiteiten in het derde kwartaal 2010. De EBITA nam toe.


Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 30,7% naar € 100,6 miljoen. Acquisities droegen voor 7,6% van de groei bij en de gestegen grondstofprijzen voor 5,0%, waarmee de autonome groei 18,1% bedroeg. Alle drie sub-segmenten -building technologies, security systems en connectivity systems- groeiden in omzet en resultaat. De sterke groei van de activiteiten op het gebied van solar-(kabel)systemen droeg bij aan de positieve ontwikkeling binnen connectivity systems. De integratie van Optelecom–NKF in het security-cluster loopt voorspoedig. De EBITA steeg, ondanks eenmalige kosten gerelateerd aan de acquisitie van Optelecom-NKF.


Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 61,1% naar € 140,9 miljoen, waarvan 5,3% door gestegen grondstofprijzen. Binnen connectivity systems steeg de omzet belangrijk, mede door de sterk toegenomen vraag voor industriële systemen in Duitsland. Bij manufacturing systems was de stijging het sterkst met bijna een verdubbeling van de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2010. De orderintake lag iets lager dan de voorgaande kwartalen. De sterk toegenomen omzet en de daarmee samenhangende dekking en efficiency resulteerden binnen Industrial Solutions in een fors hogere EBITA in het eerste kwartaal 2011.


Vooruitzichten

TKH herhaalt de verwachting, zoals uitgesproken bij de publicatie van de jaarcijfers 2010 in maart 2011, dat zowel omzet als resultaat over 2011, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, ten opzichte van 2010 zullen verbeteren. In lijn met eerdere jaren streeft TKH ernaar om bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2011 een prognose voor het gehele jaar af te geven.

Gerelateerde inhoud
Trading update Q1 2011