U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / Bekendmaking omwisselverhouding 2010

Bekendmaking omwisselverhouding 2010

Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 25 mei 2011 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2010 maakt de Raad van Bestuur van TKH Group NV (TKH) bekend dat het aantal dividendrechten van (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal dat recht geeft op één (certificaat van) nieuw aandeel TKH van € 0,25 nominaal per 10 juni 2011 is vastgesteld op 37.

 

Gebaseerd op de gemiddelde koers van het (certificaat van) aandeel TKH, per 6, 7, 8, 9 en 10 juni 2011 van € 22,465 vertegenwoordigt 1/37 deel een waarde van circa € 0,607, hetgeen ongeveer gelijk is aan het dividend in contanten van € 0,61.

 

Betaling van het dividend en levering van (certificaten van) aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 15 juni 2011 geschieden via de bank of commissionair waar uw (certificaten van) aandelen in administratie zijn.

 

Voor de nieuwe gewone aandelen die in het kader van het stock dividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam N.V. een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend, op grond van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

 

 

Raad van Bestuur

TKH Group NV

 

Stichting Administratiekantoor TKH Group

Haaksbergen, 10 juni 2011