U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / AvA 2011 gewijzigd naar 24 mei 2011 om 10.30 uur

AvA 2011 gewijzigd naar 24 mei 2011 om 10.30 uur

Gewijzigde datum en aanvangstijdstip Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group NV 2011 naar 24 mei 2011 om 10.30 uur.

De datum en het aanvangstijdstip van de Algemene Vergadering van Aandeelhouder TKH Group 2011 is, in verband met de oproepingstermijn van 42 dagen, gewijzigd van 17 mei 2011 naar  24 mei 2011 om 10.30 uur bij ’t Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

De agenda met toelichting en het jaarverslag 2010 met daarin opgenomen de jaarrekening over het boekjaar 2010 liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap, Spinnerstraat 15 in Haaksbergen en tevens ten kantore van The Royal Bank of Scotland NV handelend onder de naam RBS (“RBS”), Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam. Deze stukken kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de vennootschap (telefoon: 053   573 29 03), bij RBS (telefoon: 020-464 37 07, e-mail: corporate.actions@rbs.com) en zijn te downloaden via deze website onder Corporate Governance / AvA 2011.