U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2010 / Verdere verbetering omzet en resultaat in derde kwartaal 2010

Verdere verbetering omzet en resultaat in derde kwartaal 2010

Verdere verbetering omzet en resultaat in derde kwartaal 2010

Kernpunten derde kwartaal

  • Stijging omzet 23,7%, gerealiseerd in alledrie segmenten.
  • Uitstekende performance Industrial Solutions met omzetstijging van 51,9% en een verdere toename in de orderintake.
  • Operationeel resultaat (EBITA) stijgt met  57,9%.
  • Aankondiging intentie tot overname van Optelecom-NKF in security segment.


Outlook

  • Winstverwachting: TKH verwacht dat de nettowinst voor amortisatie over geheel 2010 aan de bovenkant van de eerder afgegeven range van € 34 tot € 38 miljoen zal uitkomen, en tenminste € 36 miljoen zal bedragen.


Kengetallen t/m derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

t/m Q3 2010

t/m Q3 2009

Verschil in %

Omzet

     642,4

     532,7

  +    20,6

EBITA voor bijzondere lasten

       47,6

       24,7

  +    92,6

EBITA na bijzondere lasten

       47,6

       13,9

  +  243,2 

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

                   27,2

             9,1

 +  200,2

 Nettowinst

 24,2

-1,6

              

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

       0,65

      -0,05

    

Solvabiliteit

    44,0%

    44,9%

 

ROS

      7,4%

      4,6%

 

 
Kengetallen derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q3 2010

Q3 2009

Verschil in %

Omzet

     221,7

     179,2

  +    23,7

EBITA voor bijzondere lasten

       17,2

       10,9

  +    57,9

EBITA na bijzondere lasten

       17,2

         7,3

    +136,1

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

         9,3

         4,6

  + 100,7

Nettowinst

         8,2

         1,1

 

ROS

      7,8%

      6,1%

 

1)  Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
“De positieve ontwikkeling van omzet en resultaat zette zich door in het derde kwartaal. Met name het segment Industrial Solutions liet een uitstekende ontwikkeling zien. De innovaties binnen dit segment stimuleren de vraag bij onze klanten door de kwaliteit- en efficiencyverbeteringen die zij kunnen doorvoeren met de TKH-oplossingen. Opnieuw kon hierdoor marktaandeelgroei gerealiseerd worden. Zowel binnen Telecom als Building Solutions werden de kosten voor innovaties en uitbreiding van de commerciële organisatie verder opgevoerd met als doel om de groei in deze segmenten te verhogen.”

Ontwikkelingen derde kwartaal


De omzet in het derde kwartaal 2010 steeg met 23,7% naar € 221,7 miljoen (Q3 2009: € 179,2 miljoen). Van deze stijging was 4,6% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van het in 2010 geacquireerde bedrijf Alphatronics bedroeg 0,7%.

De EBITA voor bijzondere lasten steeg met 57,9% naar € 17,2 miljoen (Q3 2009: € 10,9 miljoen). De EBITA-stijging was het sterkst binnen Industrial Solutions door de omzetstijging van 51,9% ten opzichte van het derde kwartaal in 2009. Binnen Building Solutions daalde de EBITA door een hoger kostenniveau voor de ontwikkeling van innovaties en door capaciteitsbeperkingen door de verhuizing van twee belangrijke vestigingen in Nederland en Frankrijk. De voornoemde negatieve effecten werden ruimschoots gecompenseerd door een stijging van de EBITA binnen Telecom Solutions, mede door een netto-bate van € 2 miljoen uit de desinvestering van de GSM-activiteiten in Polen.

De kosten lagen in het derde kwartaal 2010 op hetzelfde niveau als het tweede kwartaal 2010 en stegen ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met € 5,6 miljoen als gevolg van het hogere activiteitenniveau. De ROS voor bijzondere lasten steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2009 van 6,1% naar 7,8%. De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten bedroeg € 9,3 miljoen (Q3 2009: € 4,6 miljoen). De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten steeg in het derde kwartaal naar € 8,2 miljoen (Q3 2009: € 1,1 miljoen).

Het werkkapitaal daalde in het derde kwartaal licht met € 2,7 miljoen ten opzichte van 30 juni 2010. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 11,1%. TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2010 bedroeg € 86,8 miljoen, een afname ten opzichte van het tweede kwartaal van € 8,0 miljoen. De solvabiliteit bedroeg 44,0% (Q3 2009: 44,9%).

Telecom Solutions


Binnen Telecom Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 6,1% van € 38,5 miljoen naar € 40,9 miljoen.  De omzet steeg met name in het segment indoor telecom systems door een aantrekkende vraag naar ICT- en multimedia-oplossingen bij consumenten. De omzet binnen het segment glasvezelnetwerken steeg licht, terwijl de omzet binnen kopernetwerksystemen licht daalde.

Building Solutions


De omzet binnen Building Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 7,2% van € 73,6 miljoen naar € 78,9 miljoen. De omzet steeg in alle drie subsegmenten: building technologies, security systems en connectivity systems. De stijging binnen connectivity systems werd beïnvloed door een beperktere capaciteit tengevolge van de verhuizing van productiecapaciteit in Nederland en een centraal magazijn in Frankrijk. Deze beperking zal in de loop van het vierde kwartaal opgeheven zijn.

Industrial Solutions


In het segment Industrial Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met 51,9% van € 67,2 miljoen naar € 102,0 miljoen. De omzetstijging werd zowel binnen connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd, waarbij de omzetstijging binnen manufacturing systems het grootste aandeel had in deze stijging. De forse groei van omzet werd deels gerealiseerd door de aantrekkende  vraag naar kapitaalgoederen en anderzijds door toename van het marktaandeel door de sterke innovaties. De orderintake laat een stijgende trend zien.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal


De omzet in de eerste negen maanden 2010 steeg met 20,6% naar € 642,4 miljoen. Van deze stijging was 5,8% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De EBITA voor bijzondere lasten over de eerste negen maanden steeg met 92,6% naar € 47,6 miljoen (2009 € 24,7 miljoen). De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten steeg over de eerste negen maanden met 200,2% naar € 27,2 miljoen (2009: € 9,1 miljoen). De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten steeg over de eerste negen maanden naar € 24,2 miljoen.

Recente ontwikkelingen


Hedenochtend heeft TKH aangekondigd dat zij een fusieovereenkomst heeft getekend ten aanzien van een voorgenomen overname (zgn. ‘cash merger’) van de activiteiten van Optelecom-NKF Inc. gevestigd te Germantown, Verenigde Staten. Optelecom is genoteerd aan NASDAQ en is leverancier van geavanceerde video-observatieoplossingen. Tot haar productlijn behoren IP-camera's, video servers/codecs, netwerk videorecorders, glasvezeltransmissie-apparatuur, video management software en video content analyse. Optelecom-NKF levert volledige oplossingen voor verkeersmonitoring en beveiliging van luchthavens, zeehavens, casino's, gevangenissen, openbare voorzieningen, openbaar vervoer, ziekenhuizen en bedrijfsterreinen. Het bedrijf realiseert met 120 medewerkers, waarvan 70% in Nederland werkzaam zijn, een omzetniveau van circa € 25 miljoen en is actief in Europa, USA en Azië.  Verwacht wordt dat de transactie afgerond wordt in het eerste kwartaal 2011 en dat de overname een positief effect op de winst per aandeel van TKH zal hebben vanaf 2012. De overname zal uit beschikbare middelen worden gefinancierd.

Vooruitzichten


Binnen Telecom Solutions is de orderportefeuille toegenomen en zijn er tekenen dat er minder beperkingen zijn ten aanzien van de financiering van nieuwe projecten voor de aanleg van glasvezelnetwerken. De investeringen voor onderhoud van kopertelecomnetwerken liggen nog op een laag niveau.

Binnen Building Solutions wordt verwacht dat de investeringen in de utiliteitssector binnen Europa zullen afnemen. Daartegenover staat dat er enkele marktsegmenten zijn die groei laten zien, waaronder de markt voor infrastructuurprojecten en de markt voor alternatieve energieopwekking. Ook de innovaties in de TKH-groep op het gebied van security- en energiezuinige systemen hebben perspectief voor marktaandeelgroei.

De gestegen waarde van de Aziatische valuta en de gestegen grondstofprijzen hebben een drukkend effect op de marge binnen Telecom en Building Solutions.

Binnen Industrial Solutions is de orderintake op een hoog niveau binnen alle marktsegmenten waarin TKH opereert. De orderportefeuille is goed gevuld, waarmee de bezettingsgraad een stijgende trend laat zien.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2010 en de vooruitzichten voor de komende maanden, verwacht TKH dat de nettowinst voor amortisatie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2010 aan de bovenkant van de eerder afgegeven range van € 34 tot € 38 miljoen zal uitkomen en tenminste € 36 miljoen zal bedragen.

 

Haaksbergen, 11 november 2010

Gerelateerde inhoud
Persbericht