U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2010 / De heer ir. A. van der Velden treedt terug uit Raad van Commissarissen van TKH

De heer ir. A. van der Velden treedt terug uit Raad van Commissarissen van TKH

De heer ir. A. van der Velden treedt terug uit Raad van Commissarissen van TKH

TKH Group NV (“TKH”) maakt bekend dat in goed overleg is besloten dat de heer ir. A. (Aad) van der Velden per vandaag, 19 oktober 2010, terugtreedt uit de Raad van Commissarissen van TKH.

De heer Van der Velden treedt terug als commissaris van TKH in het licht van het recente belang dat TKH in N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap ("Nedap") heeft genomen, waar hij voorzitter van de Raad van Commissarissen is. De Raad van Commissarissen van TKH en de heer Van der Velden willen hiermee de schijn van belangenverstrengeling en ongelijke informatieverschaffing aan aandeelhouders vermijden. Voor de goede orde deelt TKH mede dat de heer Van der Velden noch bij TKH noch bij Nedap betrokken is geweest bij de beraadslagingen en de oriënterende gesprekken die zijn gevoerd tussen Nedap en TKH evenals de beraadslagingen inzake het verwerven van het belang door TKH in Nedap.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TKH zijn de heer Van der Velden zeer dankbaar voor de waardevolle bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van de TKH-groep.

De Raad van Commissarissen beraadt zich op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de ontstane vacature in de Raad.

Gerelateerde inhoud
Persbericht RVC TKH (NL)