U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2009 / Trading update Q3 2009: Daling omzet minder sterk in derde kwartaal

Trading update Q3 2009: Daling omzet minder sterk in derde kwartaal

Trading update Q3 2009: Daling omzet minder sterk in derde kwartaal

Kernpunten derde kwartaal

 • Daling omzet 27,5%, waarvan 3,7% door grondstofprijzen. 
 • Duidelijk herstel binnen Building Solutions door groot aandeel innovaties.
 • Voorzichtig herstel van investeringsbereidheid leidt tot hogere orderintake binnen Industrial Solutions. 
 • EBITA voor bijzondere lasten daalt met 44,1%. 
 • Verbetering EBITA voor bijzondere lasten ten opzichte van Q2 met 31,4%.
 • Bijzondere last voor eerder aangekondigde reorganisaties € 4,4 miljoen.
 • Kostenbesparingen verder opgevoerd naar € 10,1 miljoen. 
 • Verdere afbouw schulden goed op schema met € 17,7 miljoen.
   

Outlook

 • Handhaving outlook: verbetering nettoresultaat voor bijzondere lasten voor tweede helft 2009 ten opzichte van de eerste helft van het jaar.


Kengetallen t/m derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld) 

 

t/m Q3  

2009

t/m Q3

2008

Verschil

in %

Omzet

        532,7

    752,1

  -    29,2

EBITA voor bijzondere lasten

          24,7

      63,6

  -    61,1

EBITA na bijzondere lasten

          13,9

      63,6

  -    78,2

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

                9,1

         39,6

-    77,1

Nettowinst

      -     1,6

      37,1

               

Nettowinst per gewoon aandeel(in €)

      -   0,05

      1,06

    

Solvabiliteit

       44,9%

   39,0%

 

ROS

         4,6%

     8,5%

 

Kengetallen derde kwartaal
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q3

2009

Q3

2008

Verschil

in %

Omzet

        179,2

     247,3

     -    27,5

EBITA voor bijzondere lasten

          10,9

       19,5

     -    44,1

EBITA na bijzondere lasten

            7,3

       19,5

     -    62,6

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

            4,6

       12,5

     -    62,9

Nettowinst

            1,1

       11,7

     -    90,7

ROS

         6,1%

      7,9%

 

1)  Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
“De gerealiseerde kostenbesparingen en schuldreductie liggen goed op schema. Het beoogde herstel van het resultaat zet hiermee door. Het onveranderd hoge niveau van innovaties heeft zich in de afgelopen maanden vertaald naar versterking van marktposities in kansrijke segmenten. De verbeterde omzetsituatie binnen Building Solutions was mede hiervan het gevolg en had een positief effect op het resultaat in het derde kwartaal. Binnen Industrial Solutions zijn voorzichtige tekenen van herstel in de orderintake zichtbaar".
 

Ontwikkelingen derde kwartaal


De omzet in het derde kwartaal 2009 daalde met 27,5% naar € 179,2 miljoen (Q3 2008: € 247,3 miljoen). Van deze daling was 3,7% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van de in 2008 geacquireerde bedrijven Ithaca, AVO Techniek en VDG Security bedroeg 2,2%. Het derde kwartaal is binnen de TKH-groep door seizoensinvloeden traditioneel het zwakste kwartaal. De verbetering was het duidelijkst zichtbaar in Building Solutions, gedreven door innovaties.

De EBITA voor bijzondere lasten daalde met 44,1% naar € 10,9 miljoen (Q3 2008: € 19,5 miljoen). De EBITA-daling was het sterkst binnen Industrial Solutions door de  omzetdaling van 42,6% ten opzichte van het derde kwartaal in 2008. Binnen Building Solutions en Telecom Solutions daalde de EBITA beperkt.

In lijn met het eerder aangekondigde reorganisatieprogramma van € 15 miljoen voor geheel 2009, werd in het derde kwartaal een reorganisatielast genomen van € 4,4 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen onder EBITA verantwoord is. De kosten daalden in het derde kwartaal met € 10,1 miljoen. De ROS voor bijzondere lasten steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2009 van 5,0% naar 6,1%. De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten bedroeg € 4,6 miljoen (Q3 2008: € 12,5 miljoen). De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten daalde in het derde kwartaal naar € 1,1 miljoen (Q3 2008: € 11,7 miljoen).

De afbouw van de bankschulden, die voor geheel 2009 tenminste € 70 miljoen zal bedragen, verliep voorspoedig waarmee de balans nog verder verbeterde. In het derde kwartaal werd de schuldpositie met € 17,7 miljoen verder afgebouwd waarmee de totale schuld per eind derde kwartaal € 61 miljoen lager was. Mede door de gereduceerde schuldenlast opereert TKH ruim binnen de financiële ratio’s zoals vastgelegd in de kredietovereenkomsten.

Telecom Solutions


Binnen Telecom Solutions daalde de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2008 met 15,8% van € 45,7 miljoen naar € 38,5 miljoen. In lijn met het eerste halfjaar steeg de omzet voor glasvezelnetwerken licht, terwijl de omzet voor kopernetwerksystemen en indoor netwerken daalde. Ook in het derde kwartaal was er sprake van een negatief effect op de omzet voor kopernetwerken vanwege lage onderhoudsinvesteringen door telecomoperators en voor indoor netwerken door lage consumentenbestedingen.

Building Solutions


De omzet binnen Building Solutions daalde ten opzichte van het derde kwartaal 2008 met 13,0% van € 84,5 miljoen naar € 73,6 miljoen. Ten opzichte van het eerste halfjaar herstelde zich de omzet in dit segment duidelijk. Het herstel van de omzet was aan de orde in alledrie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen. De afname van de omzetdaling werd vooral gedreven door innovaties.

Industrial Solutions


In het segment Industrial Solutions daalde de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2008 met 42,6% van € 117,1 miljoen naar € 67,2 miljoen. De omzetdaling was in de beide subsegmenten, connectivity systems en manufacturing systems, even sterk. De omzetdaling stabiliseerde zich daarmee op het niveau van het tweede kwartaal. In het derde kwartaal nam de orderintake ten opzichte van het voorgaande kwartaal toe en werd een voorzichtig herstel van investeringsbereidheid bij klanten waargenomen, doordat een aantal van hun eindmarkten een beter perspectief lieten zien.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal


De omzet in de eerste negen maanden 2009 daalde met 29,2% naar € 532,7 miljoen. Van deze daling was 4,3% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De EBITA voor bijzondere lasten over de eerste negen maanden daalde met 61,1% naar € 24,7 miljoen. De nettowinst voor amortisatie en bijzondere lasten daalde over de eerste negen maanden met 77,1% naar € 9,1 miljoen. De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten daalde over de eerste negen maanden naar € 1,6 miljoen negatief.

De marktomstandigheden in de drie segmenten waarin TKH opereert blijven nog onzeker ondanks voorzichtige tekenen van herstel. De innovaties binnen de TKH-groep bieden weerstand tegen de effecten van de economische crisis. TKH handhaaft de verwachting dat de nettowinst voor bijzondere lasten in het tweede halfjaar ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 zal verbeteren.


Voor het volledige persbericht, inclusief de financiële overzichten, verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.

Gerelateerde inhoud
Trading update Q9 09 NL