U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2009 / Algemene Vergadering TKH 2009

Algemene Vergadering TKH 2009

Algemene Vergadering TKH Group d.d. 28 april 2009
  • Dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • (Her-)benoemingen Raad van Commissarissen.
  • Statutenwijziging TKH Group.

 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hedenmiddag, 28 april 2009, het dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 19 mei 2009 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2009.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren H.J. Hazewinkel RA en ir. A. van der Velden herbenoemd in de Raad van Commissarissen en de heer drs. Ph. Houben benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. De heer Houben heeft de Nederlandse nationaliteit en is voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Wavin N.V.

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer ir. A.J. Driessen (vice-voorzitter) conform het rooster afgetreden. De heer ir. A. van der Velden volgt de heer Driessen op als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de statutenwijziging TKH Group.


Haaksbergen, 28 april 2009

Raad van Bestuur

Gerelateerde inhoud
AvA 2009 NL