U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2008 / Trading update Q1 2008

Trading update Q1 2008

Stijging nettowinst TKH Group 42% in eerste kwartaal 2008.
  • Stijging omzet eerste kwartaal 2008 met 29,0% naar € 255,2 miljoen.
  • Autonome omzetgroei 7,0%.
  • Stijging EBITA eerste kwartaal 2008 met 56,1% naar € 20,1 miljoen.
  • Nettowinst eerste kwartaal 2008 gestegen met 41,6% naar € 11,5 miljoen.
  • Alle segmenten hebben een substantiële bijdrage aan de groei van het resultaat geleverd.

 

Kengetallen (in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

 

 

 

Q1

 

2008

 

Q1

 

2007

 

Verschil

 

in %

 

Omzet

 

      255,2

 

         197,8

 

+ 29,0

 

EBITA

 

        20,1

 

           12,9

 

+ 56,1

 

Nettowinst

 

        11,5

 

             8,1

 

+ 41,6

 

ROS

 

       7,9%

 

          6,5%

 

 

 

 

Alexander van der Lof, CEO TKH: "De markten waarin TKH opereert hebben een gezonde groei laten zien. De innovaties hebben hier sterk aan bijgedragen. De TKH-strategie zet in op trends die een bovengemiddelde groei mogelijk maken. Het eerste kwartaal 2008 heeft dit duidelijk bevestigd. De uitbestedingstrend binnen de industriële sector evenals de sterk groeiende behoefte aan een veiliger omgeving zijn belangrijke groeimotoren voor TKH.”

 

 

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal 2008 steeg met 29,0%. De autonome groei bedroeg 7,0%. De overige groei werd gerealiseerd door de in 2007 geacquireerde bedrijven, CAE, Transmea, NET, SecurityWorks en Pantaflex.

 

Zoals aangekondigd bij de jaarcijfers 2007, rapporteert TKH met ingang van 1 januari 2008 in drie hoofdsegmenten: Telecom, Building en Industrial Solutions. Alle segmenten lieten een gezonde groei zien.

 

Binnen de Telecom Solutions was de stijging van de omzet voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gestegen vraag naar systemen voor glasvezelnetwerken in Europa. Daarnaast had CAE een belangrijke bijdrage in de groei.

 

Binnen Building Solutions was er sprake van een sterke groei van de security-oplossingen en de connectivity-oplossingen. Ook de goed gevulde orderportefeuilles in de bouw- en constructie-sector droegen bij aan de groei in de segment. Binnen de Industrial Solutions werd de groei positief beïnvloed door de trend binnen de industriële sector om steeds meer activiteiten uit te besteden. Zowel voor de connectivity-systemen als voor de manufacturing-systemen, waaronder de bandenbouwsystemen, leidde dit tot groei van de omzet en de orderportefeuille.

 

Met ingang van 2008 berekent TKH de ROS- en ROCE-ratio’s op basis van EBITA (voorheen op basis van EBIT). De ROS verbeterde van 6,5% in het eerste kwartaal 2007 naar 7,9% in het eerste kwartaal 2008. De ROS verbeterde in zowel de Telecom, Building als de Industrial Solutions.

 

De EBITA steeg met 56,1% naar € 20,1 miljoen. Alle segmenten groeiden substantieel, waarbij Building Solutions de sterkste stijging liet zien. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg in het eerste kwartaal met 46,1% naar € 18,6 miljoen (Q1 2007: € 12,7 miljoen).

 

De nettowinst steeg met 41,6% naar € 11,5 miljoen. De belastingdruk daalde naar 28,0% (Q1 2007: 31,1%), voornamelijk als gevolg van de per 1 januari 2008 geldende lagere belastingdruk in Duitsland.

 

In maart 2008 bij de publicatie van de jaarcijfers 2007, heeft TKH de verwachting uitgesproken van een groei van omzet en resultaat in 2008. Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2008 zal TKH zoals gebruikelijk een meer specifieke prognose voor het jaar afgeven.

 

Haaksbergen, 6 mei 2008

 

Raad van Bestuur

Gerelateerde inhoud
Trading update Q1 2008 NL