U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2008 / Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH 2008
  • Dividend over het boekjaar 2007 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Benoeming de heer E.D.H. de Lange MBA tot lid Raad van Bestuur en CFO

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hedenmiddag, 7 mei 2008, het dividend over het boekjaar 2007 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2008 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 2 juni 2008.

 

 

De Raad van Commissarissen heeft tevens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis gesteld van de benoeming van de heer E.D.H. de Lange MBA tot lid van de Raad van Bestuur en CFO van TKH per 7 mei 2008. De heer De Lange heeft daarmee de heer drs. J.E. Vaandrager opgevolgd, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is teruggetreden uit de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen sprak daarbij de waardering uit voor de belangrijke bijdrage die de heer Vaandrager heeft gehad aan de ontwikkeling van de TKH-groep.

 

 

 

Haaksbergen, 7 mei 2008

 

 

 

Raad van Bestuur