U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2007 / Jaarcijfers 2006

Jaarcijfers 2006

Nettowinst TKH Group stijgt met 36%
  • Winststijging beter dan verwacht door sterk vierde kwartaal.
  • Stijging omzet met 25,1% naar € 685,5 miljoen, waarvan autonoom 17,4%.
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 35,4% naar € 53,6 miljoen.
  • Nieuw record aan innovaties: 29% omzetaandeel.
  • Positieve ontwikkeling Kabelgroep door speciaalkabel en systeemleveranties.

 

  • Dividendvoorstel € 2,10 per (certificaat van) gewoon aandeel.

  • Nieuwe doelstellingen voor 2009; ROS 8 à 9% en ROCE 18 à 20%.

  • Voorstel tot splitsing aandeel 1 : 4.

 

Outlook

TKH verwacht voor 2007 groei van omzet en resultaat.

 

Kerngetallen jaarcijfers(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

2006

 

2005

 

Verschil

in % 

Omzet

685,5

547,9

+ 25,1

Bedrijfsresultaat

(EBIT)

 

53,6

39,6

+ 35,4

Netto winst

35,4

26,1*

+ 35,5

Netto winst per

gewoon aandeel

(in €)

4,22

3,18*

+ 32,7

Solvabiliteit 

46,4%

47,2%

 

ROS 

7,8%

7,2%

 

ROCE 17,1% 14,3%  
Dividendvoorstel

(in €)

2,10 1,65 + 27,3

 

 

Kerngetallen vierde kwartaalcijfers(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

Q4

 2006

Q4 

2005

Verschil

in % 

Omzet

198,0

156,0

+ 26,9

Bedrijfsresultaat

(EBIT)

 

18,3

14,0

+ 30,7 

Netto winst

13,0

9,9*

+ 31,3

ROS 

9,2%

9,0%

 

 

 

 * Voor bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “Het vierde kwartaal was een sterk kwartaal, waardoor het resultaat over geheel 2006 boven onze prognose uitkwam. Met name de ingezette strategie in de Kabelgroep om te focussen op totaaloplossingen, systeemleveranties en marktniches droeg bij aan de positieve ontwikkeling van het resultaat. Daarnaast hebben innovaties een belangrijke rol gespeeld in de sterke autonome groei. Met 29% werd een nieuw record aan omzet uit innovaties gerealiseerd. Innovatie is de kracht en het onderscheidend vermogen van TKH geworden. Ook de komende jaren zullen innovaties speerpunt blijven in onze groeistrategie.”

 

 

Financiële gang van zaken

 

De omzet bedroeg in 2006 € 685,5 miljoen (2005: € 547,9 miljoen), een verbetering van 25,1% ten opzichte van 2005. De acquisities in 2006 hebben mede bijgedragen aan de omzetstijging. Autonoom bedroeg de groei 17,4%. Grondstofprijsstijgingen hadden een positief effect op de groei van ongeveer 6%.

De toegevoegde waarde steeg met € 36,7 miljoen ofwel 16,1% tot € 264,4 miljoen. In procenten van de omzet daalde de toegevoegde waarde door de gestegen grondstofprijzen en kwam uit op 38,6% (2005: 41,6%). Met name bij de Kabelgroep was er sprake van brutomargedruk in procenten, veroorzaakt door stijgende grondstofprijzen. Daarnaast daalde procentueel de toegevoegde waarde in de Machinegroep licht door een hoger aandeel uitbestedingen. Bij de Technische Handelsgroep verbeterde de brutomarge in procenten van de omzet, door de focus op innovaties en totaaloplossingen.

 

Het bedrijfsresultaat nam toe met € 14,0 miljoen tot € 53,6 miljoen, een stijging van 35,4%. Door efficiencyverbeteringen en betere bezettingsgraden, stegen de bedrijfskosten minder snel dan de omzet en toegevoegde waarde. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet (ROS) steeg naar 7,8% (2005: 7,2%). Deze verbetering werd met name door  de Kabelgroep gerealiseerd.

 

Ondanks de invloed van acquisities en de toename van het werkkapitaal als gevolg van de groei van de activiteiten en gestegen grondstofprijzen stegen de netto financiële baten en lasten slechts licht tot € 3,7 miljoen (2005: € 3,3 miljoen).

 

In 2005 was er sprake van een eenmalige belastingbate van € 7,5 miljoen. De belastingdruk, vóór bijzondere belastingbate in 2005, steeg in 2006 gering naar 29,3% (2005: 28,6%). Dit werd veroorzaakt door toename van het aandeel in de winst uit Duitsland, waar de belastingdruk hoger is.

De nettowinst over 2006 steeg met 35,5% naar € 35,4 miljoen (2005: € 26,1 miljoen voor belastingbate). De gewone winst per aandeel is hiermee uitgekomen op € 4,22, een stijging van 32,7% (2005: € 3,18 voor belastingbate). Zelfs wanneer de bijzondere belastingbate in 2005 wordt meegenomen nam de winst per aandeel toe met 2,7%.

 

Het balanstotaal nam gedurende het verslagjaar toe met € 80,5 miljoen, het gevolg van de toename van het netto-werkkapitaal met € 20,8 miljoen door de groei van de activiteiten alsmede van acquisities (€ 30,2 miljoen). In procenten van de omzet daalde het werkkapitaal van 21,0% tot 19,8%.

Ultimo 2006 waren de netto-bankschulden € 20,0 miljoen hoger dan per eind 2005, in belangrijke mate het gevolg van de toegenomen behoefte aan werkkapitaal en de in 2006 gerealiseerde overnames. De solvabiliteit daalde licht van 47,2% naar 46,4%.

 

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2006 bedroeg 2.961 (2005: 2.723).

 

Voortgang doelstellingen en uitvoering strategie

 

Door de focus op totaaloplossingen heeft de marge zich in 2006 verder kunnen verbeteren. De gestelde doelen voor 2006 van een ROS van tenminste 7% en een ROCE van tenminste 15% werden ruim overschreden. In 2006 werd een ROS gerealiseerd van 7,8% en een ROCE van 17,1%.

 

De nieuwe doelstellingen voor 2009 zijn het behalen van een ROS van 8 à 9% en een ROCEvan 18 à 20%. Door de sterke focus op groei zouden de ROS en ROCE zich aan de onderkant van de aangegeven bandbreedte kunnen bewegen.

 

Door afronding van een viertal acquisities in de eerste helft 2006 -ART, Funea, Schneider Intercom en Schrade Kabel- und Elektrotechnik- werd een versnelling aangebracht in het versterken van het TKH-portfolio en de geografische spreiding van de omzet binnen TKH. In het tweede halfjaar werd het belang in Schneider Intercom uitgebreid van 65% naar 85% en werd eveneens het minderheidsbelang in ART van 49% in een 100%-belang omgezet. Begin 2007 werd een meerderheidsbelang verworven van USE system engineering in Haaksbergen. USE heeft interessante technologie ontwikkeld voor diverse toepassingen op het gebied van verkeerstechniek en gebouwsystemen. De omzet van USE bedraagt ongeveer € 1 miljoen.

De acquisities passen goed in de strategie van TKH om totaaloplossingen aan te bieden en bieden perspectief op een gezonde groei in omzet en resultaat.

 

Segmentatie solutions

 

TKH benadert de markt vanuit drie business-segmenten: Telecom, Building en Industrial Solutions.Binnen de solutions-segmenten ontwikkelde met name het segment Building Solutions zich positief. De vernieuwing in het TKH-portfolio in dit segment heeft geleid tot uitbreiding van het marktaandeel op het gebied van diverse systemen, waaronder gestructureerde bekabelingsystemen voor energie- en dataoverdracht.Het segment Telecom Solutions presteerde goed op het gebied van home networking-oplossingen, waaronder de ‘plug and play’-breedbandoplossingen, draadloze netwerken en dect telefoons. In de outdoor telecommarkt was nog sprake van een terughoudend investeringsniveau, waardoor in dit segment de groei beperkt was.Het segment Industrial Solutions profiteerde duidelijk van een hoger investeringsniveau in de industrie. De omzet groeide vooral op het gebied van systemen voor de machinebouw, de medische industrie en de scheepsbouwindustrie.

 

Ontwikkelingen per groep

 

Technische Handelsgroep

AlgemeenDe omzet van de Technische Handelsgroep steeg in 2006 met 23,7% tot € 239,6 miljoen (2005: € 193,8 miljoen). Dit werd voor 18,4% gerealiseerd door acquisities (Funea en Schneider Intercom). De autonome omzetgroei werd negatief beïnvloed door de lange voorbereidingstijden van de gestarte transitie bij de operators van de Europese telecommunicatie-netwerken naar ALL IP-netwerken. Dit resulteerde in een afname van investeringen in conventionele connectiviteitsmaterialen. Een aantal opdrachten voor testopstellingen en kleinschalige ombouw naar ALL IP kon worden gerealiseerd. De omvang hiervan was echter nog te gering om voornoemde afname van de omzet te compenseren.

 

Groei werd gerealiseerd door aantrekkende consumentenbestedingen op het gebied van breedbandcomponenten en indoor ICT-oplossingen. Met name de omzet in Duitsland, Polen en Nederland ontwikkelde zich positief, vooral door de innovaties op het gebied van ouderenzorg, CCTV-systemen, intercomsystemen en gebouwbekabelingsconcepten.

 

Ondanks aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van nieuwe beveiligings- en zorgconcepten, steeg het bedrijfsresultaat met 22,8% tot € 22,4 miljoen (2005: € 18,3 miljoen). Door concentratie op complete oplossingen en het toegenomen aandeel innovaties in de omzet verbeterde de toegevoegde waarde. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 23%.

 

Telecom SolutionsDe behoefte aan bandbreedte is nog steeds groot, gedreven door Triple Play-ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande ontwikkeling richting ADSL2+-, VDSL- en ALL IP-netwerken. Er is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van ALL IP-oplossingen in het outdoor telecomsegment. De meeste operators zitten echter nog in een plan- en testfase voor de uitrol van de opwaardering van de netwerken. De TKH-groep heeft inmiddels van al haar bestaande operatorklanten opdrachten ontvangen waarbij de focus ligt op technologie om netwerken op te waarderen zonder verstoringen.

 

Building SolutionsDe investeringen in de installatie- en bouwsector namen sterk toe. Door met innovaties in te spelen op de groeiende behoefte aan veiligheid en efficiency binnen gebouwen steeg de omzet van TKH sterker dan de markt. Voorbeelden hiervan zijn toegangscontrole, camerabewaking, centrale controle kamerconcepten en systemen voor ouderenzorg.

Ondanks de lange aanlooptijden voor ontwikkeling in de markt voor ouderenzorg, heeft TKH fors geïnvesteerd in dit segment. Vastgesteld kan worden dat de bestaande en in de laatste jaren ontwikkelde concepten uitstekende mogelijkheden bieden in deze snel groeiende markt. Diverse pilot-projecten werden geïnitieerd en veel aandacht werd besteed aan de verdere ontwikkeling van het portfolio en de techniek.

 

Industrial SolutionsDe investeringen in de industriële sector namen toe. In het segment besturingssystemen werd een aantal vestigingen samengevoegd, waardoor deze activiteiten efficiënter kunnen opereren. Door een toegenomen outsourcing van besturingssystemen binnen TKH naar Europese partners werd een impuls gegeven aan de groei binnen dit segment.

Kabelgroep

AlgemeenDe omzet van de Kabelgroep steeg in 2006 met 36,4% naar € 327,7 miljoen (2005: € 240,2 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 33,7%. De acquisitie van het Duitse Schrade Kabel- und Elektrotechnik was goed voor 2,7% van de omzetgroei. De sterk gestegen grondstofprijzen, met name voor koper, hadden een effect op de omzetgroei van 12,5%. Door de verbeterde marktomstandigheden konden de gestegen grondstofprijzen grotendeels doorberekend worden. De omzet steeg vooral in Europa en Azië. De marktontwikkelingen binnen de Europese bouw- en installatiesector verbeterden. Door de vele in de afgelopen jaren geïntroduceerde kabel- en kabelsysteemoplossingen steeg het marktaandeel van TKH in Europa. Het aandeel omzet uit innovaties bedroeg 27,0%.

 

Het bedrijfsresultaat van de Kabelgroep steeg met 79,0% naar € 26,1 miljoen (2005: € 14,6 miljoen). De toegenomen bezettingsgraad, de verbeterde efficiency en het relatief grote aandeel innovaties in de omzet leidden ertoe dat het bedrijfsresultaat sneller groeide dan de omzet. De focus op hoogwaardige oplossingen voor nichemarkten leidde ertoe dat de ROS verder steeg tot 8,0% (2005: 6,1%) De bezettingsgraad in de fabrieken bedroeg ruim 90%. Door de doorgevoerde efficiency-verbeteringen kon TKH met relatief beperkte investeringen een forse groei realiseren. De samenwerking binnen de Kabelgroep en met de andere groepen binnen TKH verliep voorspoedig en leidde tot veel nieuwe opdrachten. Het onder één leiding brengen van de Kabelgroep Nederland en China droeg eveneens positief bij. Ook de allocatie van productiecapaciteit en ontwikkelingsresources werd hierdoor geoptimaliseerd.    Telecom SolutionsDe groei in het Telecom Solutionssegment bedroeg ruim 15%. De groei werd gerealiseerd door de toename van de vraag naar glasvezel en glasvezelkabelsystemen. De wereldwijde vraag naar glasvezel en glasvezelkabel nam toe met 26%. Binnen Europa bleef de groei achter, terwijl in China met name in de tweede helft van het jaar sprake was van een sterke groei. Deze toename werd gedreven door de sterk groeiende behoefte aan bandbreedte voor ALL IP-netwerken. Door een bovengemiddelde groei in het ‘high end’-segment kon TKH haar marges verbeteren. Ook in 2006 werden diverse opdrachten verkregen voor ‘Fiber To The Home’ (FTTH)-oplossingen met een totaal van ongeveer 100.000 aansluitingen.

 

De investeringen voor kabelsystemen met koperengeleiders liepen verder terug, mede doordat koperkabeloplossingen voor nieuwbouwprojecten nog maar beperkt worden ingezet.

Building SolutionsDe verbeterde marktomstandigheden in de bouw- en installatiesector hadden een positieve invloed op de groei in dit segment. De omzet groeide met ruim 60%, hetgeen voor een belangrijk deel werd gerealiseerd door de in de afgelopen jaren ontwikkelde positie in een aantal nieuwe niche-markten. Ook de innovaties op het gebied van brandveilige kabelsystemen en installatiekabel droegen bij aan de groei. Door de sterk toegenomen bezettingsgraad in de Europese kabelindustrie stabiliseerde de marge en konden in enkele segmenten zelfs margeverbeteringen worden doorgevoerd. De scheepsbouwsector ontwikkelde zich positief door een fors hoger investeringsniveau.

In een aantal landen binnen Europa werd de marktbewerking uitgebreid. Met name de omzet in Scandinavië en Duitsland nam hierdoor toe. Door deze succesvolle penetratie konden vele speciale kabels worden geïntroduceerd, wat een gunstig effect op de marge had.

Industrial SolutionsMede door de sterk toegenomen activiteit in de Europese industrie groeide de omzet in dit segment met ruim 30%. Met name de toelevering aan de machinebouwsector liet een gezonde ontwikkeling zien. De industriële sector in Europa wordt steeds innovatiever. Door hier als groep met innovatieve concepten en totaaloplossingen op in te spelen groeide het marktaandeel van TKH.

 

De bezettingsgraad van de speciaalkabelproductie lag opnieuw op een hoog niveau. Om de productiecapaciteit voor speciaalkabel verder uit te breiden werd geïnvesteerd in nieuwe productiemiddelen en werden nieuwe uitbreidingsplannen ontwikkeld. Het omzetten van standaardkabelcapaciteit naar speciaalkabelcapaciteit speelt hierbij een belangrijke rol. De aantrekkelijkheid van de speciaalkabelactiviteiten werd bevestigd door de stijging van de marge. Ook binnen deze activiteiten werpt de focus op totaaloplossingen met een hoge toegevoegde waarde duidelijk vruchten af.

Machinegroep

AlgemeenDe omzet van de Machinegroep steeg met 5,1% tot € 122,5 miljoen (2005: € 116,6 miljoen). De omzet in het tweede halfjaar steeg met 14,1%. Ruim 85% van de omzet werd gerealiseerd in het segment bandenbouwsystemen. De orderintake over geheel 2006 nam met ruim 30% toe. De forse stijging van de orderintake was het gevolg van de innovatieve kracht van de binnen de TKH-groep aangeboden oplossingen. Daarnaast was er sprake van een toenemend investeringsniveau en het toenemende aandeel outsourcing in de bandenbouwsector. Het bedrijfsresultaat van de Machinegroep daalde met 13,3% tot € 12,6 miljoen (2005: € 14,6 miljoen). De daling was voornamelijk het gevolg van ‘learning curve’-effecten van het grote aandeel innovaties in de omzet. Doordat circa 50% van de opdrachten bestond uit innovaties die de afgelopen twee jaren zijn geïntroduceerd, was het aandeel engineering in 2006 aanzienlijk groter dan normaal.

 

Dit leidde ertoe dat de marge onder druk stond, doordat een meer dan evenredig deel aanloopkosten werd gerealiseerd in 2006. In het eerste halfjaar was er nog sprake van onderbezetting terwijl in het tweede halfjaar piekbelasting ontstond met inefficiënties als gevolg. De ROS daalde naar 10,3% (2005: 12,5%).

 

Industrial Solutions De sterke groei van de orderontvangst sinds het vierde kwartaal 2005 heeft zich in 2006 voortgezet. Positief hierbij is dat een aantal orders leveringen voor meerdere jaren betreft en dat opdrachten werden verkregen om complete fabrieken te voorzien van bandenbouwsysteemoplossingen. In de loop van 2006 werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van extra capaciteit in China en  werd bedrijfstijdverlenging ingevoerd. Daarnaast wordt, door machines modulair te bouwen en te testen, ingezet op verkorting van doorlooptijden en een betere en efficiëntere benutting van de productieruimtes.

 

In de tweede helft van 2006 werd volgens plan de eerste MTM (Modular Tyre Manufacturing)-machine uitgeleverd. Modules uit dit concept vormen een doorbraak in flexibele productie van componenten die in autobanden worden toegepast. Uniek aan dit concept is dat de flexibele productie niet met kostprijsverhogingen gepaard gaat. Inmiddels werden diverse nieuwe opdrachten verworven voor MTM-modules. De belangstelling voor het MTM-concept werd nog maar beperkt vertaald in de orderintake in 2006. Vanaf medio 2007 wordt een verdere toename aan orders voor modules uit het MTM-concept of complete MTM-oplossingen verwacht.

 

Dividendvoorstel

 

Aan de op 24 april 2007 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend van € 2,10 uit te keren per (certificaat van) gewoon aandeel (2005: € 1,65). Dit betekent een pay out-ratio van 49,8%. Om de financiering van de beoogde groei te ondersteunen, wordt aan de aandeelhouders het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves voorgesteld. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 10 mei 2007 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 14 mei 2007.

 

Voorstel tot splitsing aandelen

 

Om de verhandelbaarheid van het TKH aandeel te vergroten zal aan de op 24 april 2007 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld de statuten te wijzigen en de (certificaten van) gewone aandelen van TKH te splitsen in een verhouding van 1:4.

 Vooruitzichten 

 

De verbeterde marktomstandigheden in de bouw- en installatiemarkt en de geïntroduceerde innovaties in de zorgmarkt en telecommarkt bieden verdere groeimogelijkheden voor de Technische Handelsgroep. De groei van de telecommarkt biedt perspectief, maar is nog niet op gang gekomen en hangt af van de snelheid waarmee de telecombedrijven binnen Europa de telecommunicatienetwerken zullen upgraden.

 

Voor de Kabelgroep zijn de marktomstandigheden verbeterd. De ontwikkelingen op het gebied van speciaalkabel en de uitbreiding van de niche-marktactiviteiten verlopen voorspoedig. De potentie voor verdere margeverbetering zal na de sterke ontwikkeling in 2006 voor de komende jaren beperkt zijn.

 

De orderintake in de Machinegroep heeft zich in 2006 goed ontwikkeld en is met ruim 30% gestegen. De stijging van de orderintake zal in 2007 vertaald worden in een hogere omzet en een stijging van de winst. De mate waarin de winst zal toenemen zal bepaald worden door de ‘learning curve’-effecten van de nieuw geïntroduceerde oplossingen, de efficiency verbeteringen en de snelheid waarmee de capaciteit kan worden uitgebreid.

 

Gebaseerd op bovenstaande, geven de ontwikkelingen binnen de TKH-groep vertrouwen voor groei van omzet en resultaat.

 

Voor het volledige persbericht, inclusief de financieële overzichten verwijzen wij naar bijgevoegde PDF bestanden die u kunt downloaden