U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2006 / Sterke omzetgroei TKH Group 1e kwartaal 2006

Sterke omzetgroei TKH Group 1e kwartaal 2006

  • Stijging omzet eerste kwartaal 2006 met 22% naar € 150,7 miljoen (Q1 2005: € 124,0 miljoen).
  • Stijging bedrijfsresultaat (EBIT) eerste kwartaal 2006 met 12% naar € 9,4 miljoen (Q1 2005: € 8,4 miljoen).

  • Nettowinst eerste kwartaal gestegen met 11% naar € 6,1 miljoen (Q1 2005: € 5,5 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO TKH: "Wij zijn positief over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal. De investeringen in de marktpositionering van de TKH-groep hebben duidelijk resultaat en hebben een mooie autonome omzetgroei laten zien. Vooral wanneer we ons realiseren dat de effecten van de gestegen orderintake voor onze bandenbouwsystemen nog niet tot uiting zijn gekomen in omzet en resultaat.”

 

Ontwikkelingen eerste kwartaal

 

De omzet in het eerste kwartaal steeg met 21,5%. De autonome groei bedroeg 14,9%. De overige groei werd gerealiseerd door de in september 2005 overgenomen activiteiten van Eurodis Plc.

 

De omzetgroei werd gerealiseerd in de Technische Handelsgroep en de Kabelgroep en is grotendeels het gevolg van de investeringen in marktontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. Het toegenomen investeringsniveau in de segmenten Building Solutions en Industrial Solutions had eveneens een positief effect. De omzet in de Machinegroep bleef licht achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat nog het gevolg is van de lagere orderintake in de eerste drie kwartalen van 2005. In het eerste kwartaal van 2006 steeg de orderintake in de Machinegroep sterk, voornamelijk het gevolg van een toegenomen vraag naar de innovatieve oplossingen voor autobandenbouwsystemen.

 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg in het eerste kwartaal met 12,0% naar € 9,4 miljoen. Door een relatief groot aandeel uitleveringen met een lagere toegevoegde waarde, steeg het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal minder hard dan de omzet. In zowel de Technische Handelsgroep als de Kabelgroep werd een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat gerealiseerd ondanks een druk op de marges. Bij de Machinegroep daalde het bedrijfsresultaat doordat een relatief groot deel van de projecten nog in een beginstadium van uitvoering verkeert.

 

De nettowinst steeg met 11,3% naar € 6,1 miljoen. De belastingdruk nam licht toe van 29,4% naar 29,9%.

 

De ontwikkeling in het eerste kwartaal is in lijn met de vooruitzichten zoals gecommuniceerd bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2006.