U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2006 / Halfjaarcijfers 2006

Halfjaarcijfers 2006

Nettowinst TKH Group stijgt met 32%
  • Stijging omzet eerste halfjaar 2006 met 23,0% naar € 318,7 miljoen(H1 2005: € 259,1 miljoen), waarvan autonoom 15,5% en middels acquisities 7,5%.
  • Stijging bedrijfsresultaat met 32,2% naar € 23,4 miljoen (H1 2005: € 17,7 miljoen).
  • Stijging nettowinst met 32,1% naar € 15,3 miljoen (H1 2005: € 11,6 miljoen).
  • Positieve ontwikkeling Kabelgroep door speciaalkabel en systeemleveranties.
  • Orderintake Machinegroep met ruim 30% toegenomen.
  • Innovaties goed voor 24% van de omzet. 

Outlook

  • Verwachting stijging nettowinst voor geheel 2006 van 25 tot 30% (vóór  bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen in 2005). 

 

Kerngetallen halfjaarcijfers(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1ste halfjaar
2006

1ste halfjaar
2005

Verschil
in%

Omzet  318.7                   259.1              + 23.0
Bedrijfsresultaat (EBIT) 23.4 17.7              + 32.2
Netto winst 15.3 11.6              + 32.1
Netto winst per gewoon aandeel (in €) 1.83 1.43              + 28.0
Solvabiliteit 46.0% 42.5%  
ROS 7.3% 6.8%  

 

 

Kerngetallen tweede kwartaalcijfers (in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 Q2
2006

Q2
2005
Verschil
in %
Omzet          168.0           135.1           + 24.4
Bedrijfsresultaat (EBIT)             14.0 9.3 + 50.5
Netto winst 9.2 6.1 + 50.8
ROS 8.3% 6.9%  

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “De investeringen in de ontwikkeling van ons portfolio in de afgelopen jaren werpen duidelijk hun vruchten af. TKH is goed op koers met de gerealiseerde groei. Met de vier acquisities die in de afgelopen maanden werden afgerond is het portfolio weer versterkt. Door de focus op totaaloplossingen is de ROS verbeterd. We hebben dan ook een uitstekende uitgangspositie voor verdere groei.

Financiële gang van zakenDe omzet is in het eerste halfjaar 2006 met € 59,6 miljoen gestegen (+23,0%) naar € 318,7 miljoen (H1 2005: € 259,1 miljoen). De autonome groei bedroeg 15,5%, terwijl de groei door de acquisities die in het vierde kwartaal 2005 en eerste halfjaar 2006 werden gerealiseerd 7,5% bedroeg.

De brutomarge in procenten van de omzet daalde van 42,0% naar 39,0% voornamelijk als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. Door een goede kostenbeheersing bleef de stijging van de bedrijfskosten beperkt tot 11,0% terwijl er in het eerste halfjaar opnieuw sprake was van een verhoogd kostenniveau ten behoeve van de marktontwikkeling van de innovaties. De afschrijvingen lagen met € 5,4 miljoen onder het niveau van 2005 (€ 6,7 miljoen).

Het bedrijfsresultaat steeg met 32,2% van € 17,7 miljoen in de eerste helft van 2005 naar € 23,4 miljoen in de eerste helft van 2006. Vooral de Kabelgroep droeg bij aan de positieve resultaatontwikkeling door een toename van het aandeel speciaalkabel en systeemleveranties. Ook de Technische Handelsgroep verbeterde haar resultaat terwijl het resultaat in de Machinegroep nog achterbleef. 

De financiële lasten namen toe van € 1,8 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar € 2,1 miljoen in het eerste halfjaar 2006. De belastingdruk daalde licht naar 28,4% (H1 2005: 28,6%).

De nettowinst over het eerste halfjaar 2006 steeg naar € 15,3 miljoen, een stijging van 32,1% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2005 (H1 2005: € 11,6 miljoen).

De winst per aandeel bedroeg € 1,83 (H1 2005: € 1,43).  

Ondanks de acquisities en de, als gevolg van de gerealiseerde groei, toegenomen behoefte aan werkkapitaal namen de bankschulden af met € 22,3 miljoen ten opzichte van 30 juni 2005. Het werkkapitaal daalde in procenten van de omzet naar 22,1% (H1 2005: 25,1%). De solvabiliteit steeg naar 46,0% (H1 2005: 42,5%).

Het aantal personeelsleden (FTE) per 30 juni 2006 bedroeg 2.713 (30 juni 2005: 2.686). 

 

Voortgang uitvoering strategie.
Door de focus op totaaloplossingen heeft de marge zich in het eerste halfjaar verder kunnen verbeteren. Door afronding van een viertal acquisities in de afgelopen maanden -ART, Funea, Schneider Intercom en Schrade- werd een versnelling aangebracht in het versterken van het TKH-portfolio en de geografische spreiding van de omzet binnen TKH. De acquisities passen goed in de strategie van TKH om totaaloplossingen aan te bieden en bieden perspectief op een gezonde groei in omzet en resultaat.  

Segmentatie solutionsTKH benadert de markt vanuit drie business-segmenten: Telecom, Building en Industrial Solutions.

Binnen de solutions-segmenten ontwikkelde met name het segment Building Solutions zich positief. De vernieuwing in het TKH-portfolio in dit segment heeft geleid tot uitbreiding van het marktaandeel op het gebied van diverse systemen, waaronder gestructureerde bekabelingssystemen voor energie- en dataoverdracht.

Het segment Telecom Solutions presteerde goed op het gebied van home networking-oplossingen, waaronder de ‘plug and play’-breedbandoplossingen, draadloze netwerken en dect telefoons. In de outdoor telecommarkt was nog sprake van een terughoudend investeringsniveau, waardoor in dit segment de groei beperkt was.

Het segment Industrial Solutions profiteerde duidelijk van een hoger investeringsniveau in de industrie. De omzet groeide vooral op het gebied van systemen voor de machinebouw, de medische industrie en de scheepsbouwindustrie. 

 

Ontwikkelingen per groep 

 

Technische Handelsgroep.
De omzet van de Technische Handelsgroep steeg met 32,5% van € 86,1 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar € 114,0 miljoen in het eerste halfjaar 2006. Hiervan werd € 19,4 miljoen gerealiseerd door de acquisities Texim Europe en Funea. Autonoom steeg de omzet met 9,9%.

De omzetgroei werd met name gerealiseerd in Duitsland en Polen in de segmenten

Telecom en Building Solutions.
Het toegenomen investeringsniveau voor upgrading van outdoor en indoor netwerken had een positief effect op de omzet. Daarnaast droegen de in de afgelopen jaren geïntroduceerde innovaties voor home networking-oplossingen bij aan de omzetgroei.  

Het bedrijfsresultaat steeg met 13,8% van € 8,5 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar € 9,7 miljoen in het eerste halfjaar 2006. Ook in deze periode werden extra kosten gemaakt voor het versnellen van de marktontwikkeling van innovaties in de zorgsector. De acquisities presteerden nog niet op het niveau van de bestaande activiteiten van de Technische Handelsgroep waardoor de marge voor de groep als geheel licht daalde van 9,0% in het tweede halfjaar 2005 naar 8,5% in het eerste halfjaar 2006. 

Kabelgroep.
De omzet van de Kabelgroep steeg in het eerste halfjaar met 29,7% van € 116,3 miljoen naar € 150,8 miljoen. De omzetstijging werd volledig autonoom gerealiseerd. 9,7% van de omzetstijging was het gevolg van de sterk gestegen grondstofprijzen. De omzetgroei werd voornamelijk in Europa en Azië gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat steeg van € 5,7 miljoen in de eerste helft van 2005 naar € 11,6  miljoen in de eerste helft van 2006. De stijging van het bedrijfsresultaat was met name het gevolg van de sterk verbeterde bezettingsgraad en een verbeterde productmix. De investeringen in de afgelopen jaren om de positie in de marktniches waarin TKH opereert te versterken hebben een groeiversnelling aangebracht. Deze groeiversnelling is gepaard gegaan met een duidelijke verbetering van de efficiency, waardoor kostenstijgingen beperkt bleven. Het vernieuwde portfolio heeft geleid tot een verbetering van de marge. In het eerste halfjaar 2006 werd 23% van de omzet gerealiseerd met oplossingen die in de afgelopen twee jaar zijn geïntroduceerd. 

De ROS in de Kabelgroep verbeterde zich van 4,9% naar 7,7%. Deze werd positief beïnvloed door de toename van het aandeel systeemleveranties en speciaalkabel. In Azië was er sprake van een sterk aangetrokken vraag, waardoor de marge en de betalingscondities verbeterden.  

Machinegroep.
De omzet in de Machinegroep daalde in het eerste halfjaar 2006 met 4,1% naar € 55,9 miljoen (H1 2005: € 58,2 miljoen) als gevolg van de vertragingen in de orderintake in 2005. De orderintake is vanaf het vierde kwartaal 2005 sterk gestegen. Deze stijging zette zich in het eerste en tweede kwartaal 2006 door.

In de eerste helft van 2006 lag het accent sterk op engineering, mede doordat een groot aantal opdrachten werd verkregen voor nieuwe concepten voor bandenbouwsystemen.  Hierdoor vertaalde de gestegen orderportefeuille zich nog niet in een stijging van omzet en resultaat. 

Het bedrijfsresultaat daalde met 15,4% van € 7,0 miljoen naar € 5,9 miljoen. De voornaamste oorzaak voor de daling van het bedrijfsresultaat is het grote aantal opdrachten dat nog in de engineeringfase verkeerde in het eerste halfjaar, met als gevolg een nog beperkte winstneming in het eerste halfjaar 2006. Hierdoor daalde de ROS van 12,1% in het eerste halfjaar 2005 naar 10,6% in het eerste halfjaar 2006.

De oplevering van het eerste complete MTM (Modulair Tyre Manufacturing) -bandenbouwconcept loopt volgens plan. 

Het segment producthandlingsystemen ontwikkelde zich in het eerste halfjaar 2006 positief. 

 

Vooruitzichten  

 

De Technische Handelsgroep is goed gepositioneerd om verder te kunnen groeien door enerzijds een aantrekkende economische groei en anderzijds door de investeringen die in het afgelopen jaar gedaan werden in marktontwikkeling in de groeisegmenten communicatie, veiligheid, comfort en zorg. Er zal ook in het tweede halfjaar nog een hoger kostenniveau van toepassing zijn om posities in een aantal marktsegmenten, waaronder de zorgsector en de outdoor en indoor telecomsector, verder te versterken. 

Voor de Kabelgroep zijn de marktomstandigheden verbeterd. Mede door de positieve ontwikkelingen op het gebied van speciaalkabel en systeemleveranties is de verwachting dat in het tweede halfjaar verdere groei in omzet en resultaat gerealiseerd wordt. De procentuele groei in het tweede halfjaar van 2006 zal lager zijn dan de procentuele groei in het eerste halfjaar vanwege het uitstekende tweede halfjaar 2005. 

De orderintake in de Machinegroep is met ruim 30% toegenomen ten opzichte van 2005. De verwachtingen voor de orderintake in het tweede halfjaar zijn ook positief. De effecten van de gestegen orderintake zullen vanaf 2007 tot uiting komen in omzet en resultaat. In 2006 zal de stijging van omzet en resultaat nog beperkt zijn.

Mede op basis van het gerealiseerde resultaat in het eerste halfjaar 2006 wordt verwacht dat de nettowinst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2006 25 tot 30% hoger zal zijn dan de nettowinst, vóór de bijzondere belastingbate (€ 7,5 miljoen), over geheel 2005.