U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2006 / Forse stijging nettowinst TKH in derde kwartaal

Forse stijging nettowinst TKH in derde kwartaal

  •  Omzet derde kwartaal 2006 stijgt met 27,1%, waarvan 17,5% autonoom.
  •  Alle drie groepen droegen bij aan de stijging van zowel de omzet als het resultaat.
  • Sterke verbetering bezettingsgraad Kabelgroep.

Outlook

Voor geheel 2006 zal de nettowinst naar verwachting circa 30% hoger zijn dan over geheel 2005 (vóór bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen).

 

Kengetallen (in mln. € tenzij anders vermeld)
Q3 2006 Q3 2005 Verschil in % t/m Q3  2006 t/m Q3 2005 Verschil in %
Omzet

168,8

132,8 + 27,1 487,5 391,9 + 24,4
Bedrijfsresultaat (EBIT)   11,9    7,9 + 51,3   35,3   25,6 + 38,1
Nettowinst    7,2    4,6 + 55,6   22,4   16,2 + 38,3
Nettowinst per gewoon aandeel (in €) 2,70 1,99 
ROS  7,2% 6,5%

 

Alexander van der Lof, CEO TKH: “Het derde kwartaal heeft een verdere forse stijging van omzet en resultaten laten zien. Met name de Kabelgroep had een indrukwekkende bijdrage aan de resultaatstijging door de sterk verbeterde bezettingsgraad in het normaal zwakkere derde kwartaal”.

 

 

Ontwikkelingen derde kwartaalDe omzet van TKH in het derde kwartaal 2006 steeg met 27,1% naar € 168,8 miljoen. De autonome omzetgroei bedroeg 17,5%. Alle groepen droegen positief bij aan de omzetstijging. Binnen de Technische Handelsgroep hadden de acquisities een belangrijke bijdrage in de gestegen omzet. De omzet in de Kabelgroep nam sterk toe door enerzijds volume-groei en daarnaast de sterk gestegen grondstofprijzen. In de Machinegroep steeg de omzet beperkt, waarmee de eerste effecten van de sterk gestegen orderintake sedert eind 2005 zichtbaar werd. De orderintake van de Machinegroep in de afgelopen maanden steeg in lijn met de ontwikkelingen in het eerste halfjaar met ruim 30%. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg in het derde kwartaal met 51,3% naar € 11,9 miljoen. Alle drie groepen hadden een positieve bijdrage aan de stijging van het bedrijfsresultaat. De sterk gestegen bezettingsgraad in de Kabelgroep in het normaal zwakkere derde kwartaal had een grote bijdrage in de verbetering van het bedrijfsresultaat. Deze verbeterde bezettingsgraad was enerzijds het gevolg van een toegenomen vraag door een aantrekkende markt in West- en Oost-Europa, anderzijds vanwege investeringen in vernieuwing van het portfolio. Bij de Machinegroep werden maatregelen ingezet om de productiecapaciteit verder uit te breiden ter voorbereiding op verdere groei.Door het hogere bedrijfsresultaat en de lagere financiële lasten nam de nettowinst in het derde kwartaal toe met 55,6% naar € 7,2 miljoen.

 

Resultaten tot en met derde kwartaalDe omzet in de eerste negen maanden 2006 nam toe met 24,4% naar € 487,5 miljoen. De autonome omzetstijging bedroeg 16,2%. Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden steeg met 38,1% naar € 35,3 miljoen, terwijl de nettowinst over de eerste negen maanden steeg met 38,3% naar € 22,4 miljoen.

 

VooruitzichtenDe marktomstandigheden voor de Technische Handelsgroep en de Kabelgroep zijn positief. Ook de Machinegroep laat een positieve ontwikkeling zien door de sterk gestegen orderportefeuille hoewel het grote aandeel innovaties in de omzet nog gepaard zal gaan met extra kosten. Op basis van het gerealiseerde resultaat van de TKH-groep in de eerste negen maanden van 2006 en de ontwikkelingen in het vierde kwartaal tot nu toe, verwacht TKH dat de nettowinst over het gehele jaar circa 30% hoger zal zijn dan over geheel 2005 (vóór bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen in 2005).