Dividend boekjaar 2012

Dividend boekjaar 2012

Door de Algemene Vergadering op 7 mei 2013 is besloten het dividend over het boekjaar 2012 vast te stellen op:

€ 0,05 per prioriteitsaandeel van € 1,00 nominaal;
€ 0,65 per (certificaat van) gewoon aandeel van € 0,25 nominaal.

Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitbetaald (onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting) dan wel in (certificaten van) aandelen worden uitgekeerd. De vaststelling van het dividend in (certificaten van) aandelen zal plaatsvinden na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2013 eindigt. Aan NYSE Euronext in Amsterdam (“Euronext”) zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. De nieuwe (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal zijn volledig gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2013 en volgende boekjaren.

Met betrekking tot het dividend 2012 is het volgende tijdschema van toepassing:

9 mei 2013 Notering ex-dividend
13 mei 2013, na-beurs Record date dividend
14 mei t/m 27 mei 2013 Keuzeperiode
27 mei 2013, na-beurs Bekendmaking omwisselverhouding stockdividend
30 mei 2013 Betaalbaarstelling dividend

Houders van certificaten van gewone aandelen wordt verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair bekend te maken bij ABN AMRO Bank NV (“ABN AMRO”). Indien u uw certificaten van aandelen in depot bij een bank of commissionair aanhoudt, wordt door de betreffende bank of commissionair in het algemeen automatisch het dividend in certificaten van aandelen aangemeld, tenzij u een andere keuze kenbaar maakt. De dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft, dienen uiterlijk op 27 mei 2013 om 15.00 uur rechtstreeks te worden geleverd aan ABN AMRO ten gunste van rekening 28001/106. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de houders van certificaten van gewone aandelen uitgekeerd, onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting.

Betaling van het dividend en levering van certificaten van aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 30 mei 2013 geschieden. Levering van certificaten van gewone aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 27 mei 2013 geleverde dividendrechten, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten op basis van de openingskoers van 28 mei 2013.

De omwisseling van dividendrechten in nieuwe certificaten van gewone aandelen zal voor houders, in beginsel, vrij van provisie geschieden. Aan de toegelaten instellingen van Euronext (“beursleden”) zal bij omwisseling van dividendrechten een provisie worden vergoed. Vergoeding van provisie aan beursleden vindt plaats nadat ABN AMRO een verklaring heeft ontvangen dat het desbetreffende beurslid de omwisseling van dividendrechten (incl. afronding van fracties) voor de aandeelhouder kosteloos heeft uitgevoerd.

Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister zullen rechtstreeks bericht ontvangen van de vennootschap.

Raad van Bestuur
TKH Group NV

Stichting Administratiekantoor TKH

Haaksbergen, 8 mei 2013

Laatste nieuws

Video.TKH achtergrond.png
TKH launches new Corporate Video
Lees meer
News_image.jpg
TKH Group launches new program ‘Accelerate 2025’ to reach over € 2 billion turnover by 2025 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
News_image.jpg
Market update Q3 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer