Dividend boekjaar 2011

Door de Algemene Vergadering op 15 mei 2012 is besloten het dividend over het boekjaar 2011 vast te stellen op € 0,75 per (certificaat van) gewoon aandeel van € 0,25 nominaal en op € 0,05 per prioriteitsaandeel van € 1,00 nominaal.

Aan NYSE Euronext in Amsterdam (“Euronext”) zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. De nieuwe (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal zijn volledig gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2012 en volgende boekjaren.

Met betrekking tot het dividend 2011 is het volgende tijdschema van toepassing:

17 mei 2012 Notering ex-dividend21 mei 2012, na beurs Record date dividend22 mei t/m 4 juni 2012 Keuzeperiode5 juni 2012, voorbeurs Bekendmaking omwisselverhouding stockdividend7 juni 2012 Betaalbaarstelling dividend

Houders van certificaten van gewone aandelen wordt verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair bekend te maken bij ABN AMRO Bank NV (“ABN AMRO”). Indien u uw certificaten van aandelen in depot bij een bank of commissionair aanhoudt, wordt door de betreffende bank of commissionair in het algemeen automatisch het dividend in certificaten van aandelen aangemeld, tenzij u een andere keuze kenbaar maakt. De dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft, dienen uiterlijk op 4 juni 2012 om 15.00 uur rechtstreeks te worden geleverd aan ABN AMRO ten gunste van rekening 28001/106. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de houders van certificaten van gewone aandelen uitgekeerd, onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting.

Betaling van het dividend en levering van certificaten van aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 7 juni 2012 geschieden. Levering van certificaten van gewone aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 4 juni 2012 geleverde dividendrechten, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten op basis van de openingskoers van 5 juni 2012.

De omwisseling van dividendrechten in nieuwe certificaten van gewone aandelen zal voor houders, in beginsel, vrij van provisie geschieden. Aan de toegelaten instellingen van Euronext (“beursleden”) zal bij omwisseling van dividendrechten een provisie worden vergoed. Vergoeding van provisie aan beursleden vindt plaats nadat ABN AMRO een verklaring heeft ontvangen dat het desbetreffende beurslid de omwisseling van dividendrechten (incl. afronding van fracties) voor de aandeelhouder kosteloos heeft uitgevoerd.

Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister zullen rechtstreeks bericht ontvangen van de vennootschap.

Raad van Bestuur TKH Group NV

Stichting Administratiekantoor TKH

Haaksbergen, 16 mei 2012

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer