Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 6 mei 2019 het dividend over het boekjaar 2018 vastgesteld op € 1,40 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25.

Het dividend wordt in contanten ten laste van de reserves uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 13 mei 2019.

Laatste nieuws

Financial news
Voortgang inkoop eigen aandelen
Lees meer
Vlag
Market update Q3
Lees meer
Care beeldbellen
Care
TKH’s zorgdomotica-oplossingen VieDome in zorgappartementen Venray
Lees meer