Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

  • Dividend over het boekjaar 2015 vastgesteld op € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Herbenoeming de heer ir. R.L van Iperen als lid Raad van Commissarissen.

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 26 april 2016, het dividend over het boekjaar 2015 vastgesteld op € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 17 mei 2016 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 20 mei 2016.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer ir. R.L. (Rokus) van Iperen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Document

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer