Bekendmaking omwisselverhouding dividend 2015

De Raad van Bestuur van TKH Group NV (TKH) maakt bekend dat het aantal dividendrechten van (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal dat recht geeft op één (certificaat van) nieuw aandeel TKH van € 0,25 nominaal per 17 mei 2016 is vastgesteld op 31.

Gebaseerd op de gemiddelde koers van het (certificaat van) aandeel TKH, per 11, 12, 13, 16 en 17 mei 2016 van € 34,2060 vertegenwoordigt 1/31 deel een waarde van circa € 1,1034 hetgeen circa 0,3109% hoger is dan het dividend in contanten van € 1,10.

Betaling van het dividend en levering van (certificaten van) aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 20 mei 2016 geschieden via de bank of commissionair waar uw (certificaten van) aandelen in administratie zijn.

Voor de nieuwe gewone aandelen die in het kader van het stock dividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam N.V. een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend, op grond van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer