Bekendmaking omwisselverhouding dividend 2013

De Raad van Bestuur van TKH Group NV (TKH) maakt bekend dat het aantal dividendrechten van (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal dat recht geeft op één (certificaat van) nieuw aandeel TKH van € 0,25 nominaal per 3 juni 2014 is vastgesteld op 34.

Gebaseerd op de gemiddelde koers van het (certificaat van) aandeel TKH, per 28, 29, 30 mei 2014 en 2 en 3 juni 2014 van € 25,7846 vertegenwoordigt 1/34 deel een waarde van circa € 0,758 hetgeen circa 1,12% hoger is dan het dividend in contanten van € 0,75.

Betaling van het dividend en levering van (certificaten van) aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 6 juni 2014 geschieden via de bank of commissionair waar uw (certificaten van) aandelen in administratie zijn.

Voor de nieuwe gewone aandelen die in het kader van het stock dividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam N.V. een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend, op grond van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Laatste nieuws

Financial news
Voortgang inkoop eigen aandelen
Lees meer
Vlag
Market update Q3
Lees meer
Care beeldbellen
Care
TKH’s zorgdomotica-oplossingen VieDome in zorgappartementen Venray
Lees meer