AvA 2014 besluiten dividend en (her-) benoemingen

AvA 2014 besluiten dividend en (her-)benoemingen

  • Dividend over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,75 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • (Her-)benoemingen Raad van Commissarissen.

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 14 mei 2014, het dividend over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,75 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaat-houders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 3 juni 2014 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 6 juni 2014.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mevrouw ir. M.E. van Lier Lels herbenoemd in de Raad van Commissarissen en de heer A. De Proft MSc. benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. De heer De Proft heeft de Belgische nationaliteit en is voorzitter Raad van Bestuur van IMEC (Europees onderzoekscentrum te Leuven – België), voorzitter Raad van Bestuur van Quest For Growth, CEO & President Septentrio Satellite Navigation en bestuurder Barco.

De heer P. Morley MSc. is na afloop van de Algemene Vergadering conform het rooster afgetreden als lid Raad van Commissarissen.

Document

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer