Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit jaar op 3 mei 2018 plaatsgevonden.

  • Dividend over het boekjaar 2017 vastgesteld op € 1,20 per (certificaat van) gewoon aandeel.
  • Herbenoeming de heer A.J.P. De Proft als lid Raad van Commissarissen.
  • Benoeming de heer H.J. Voortman als lid Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering heeft in haar vergadering van 3 mei 2018, het dividend over het boekjaar 2017 vastgesteld op € 1,20 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend wordt in contanten ten laste van de reserves uitgekeerd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 14 mei 2018.

De Algemene Vergadering heeft tevens de heer A.J.P. De Proft MSc herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Proft vervult binnen de Raad de functie van voorzitter. Mevrouw M.E. van Lier Lels was conform het rooster van aftreden niet herbenoembaar en is na afloop van de Algemene Vergadering afgetreden.

Tevens heeft de Algemene Vergadering de heer H.J. Voortman MSc benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. De heer A.E. Dehn is na afloop van de Algemene Vergadering teruggetreden uit de Raad van Bestuur.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer