U bent hier: Home / MVO / Positionering

Positionering

De plaats en het onderscheidend vermogen van de onderneming in de omgeving. Het waarbogen van onze goede reputatie.

TKH voert haar activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Wij leggen achteraf verantwoording af in ons jaarverslag om onze stakeholders zo goed mogelijk te informeren over onze bedrijfsvoering en ontwikkelingen. Daarnaast willen we gedurende het jaar ons duurzaam-heidsbeleid onderstaven middels het hanteren van internationaal erkende (kwaliteits-) normen en het toepassen van duurzaamheidslabels zoals FSC. En via onze innovaties willen we al in een vroeg stadium duurzaamheid tot uitdrukking brengen.

TKH streeft naar een uitgebalanceerd en duurzaam productenportfolio, met innovatieve concepten, die naadloos aansluit op de klantvraag. Wij richten ons bij de samenstelling en ontwikkeling van ons productportfolio in toenemende mate op duurzaamheids-aspecten.

TKH wil continu de klantverwachtingen overtreffen door het aanbieden van ‘best in class’-oplossingen. ‘Customer intimacy’ speelt een belangrijke rol binnen de organisatie. Wij weten wat er bij onze klanten speelt en bieden op maat gesneden oplossingen aan. De relatie met de klanten zien wij als zeer waardevol.

In het jaarverslag 2016 is een uitgebreide rapportage over MVO - Positioning opgenomen, waarbij wordt ingezoomd op de volgende thema's:

 • productenportfolio
 • duurzame relatie met de klant
 • code of supply
 • mensenrechten
 • integriteit
 • concurrentiebelemmerend gedrag
 • community investments

 
Voor een volledige rapportage over MVO - Positioning verwijzen wij naar de bijlage die hiernaast te downloaden is.

Code of Supply

TKH heeft een zero-tolerance beleid ten aanzien van onethische gedrag en we verwachten dat onze leveranciers dezelfde normen te volgen. Onze eisen zijn vastgelegd in onze Code of Supply.

De code omvat eisen op:

 • Wetgeving
 • Mensenrechten
 • Gezondheid en veiligheid beheer
 • Milieu
 • Ethisch gedrag

 
Elke leverancier met een inkoopvolume van> € 1.000.000 binnen onze onderneming dient de TKH Code of Supply te ondertekenen. In het geval een leverancier één of meer vereisten niet respecteert die wij hebben gesteld in deze Code, verwacht we van deze leverancier dat hierop onmiddellijk actie wordt ondernomen om zo snel mogelijk aan de eis(en) te kunnen voldoen. In het geval dat de leverancier weigert hieraan mee te werken of wanneer er onvoldoende vooruitgang wordt getoond met betrekking tot het niet-naleven van de Code, zal TKH de samenwerking met deze leverancier heroverwegen. Wij realiseren ons dat de mogelijkheid om te voldoen aan bepaalde normen mede afhankelijk is van de lokale omstandigheden van de leverancier of de productielocatie. In het geval dat de lokale situatie het moeilijk maakt om zich te houden aan de afgesproken normen, gaan we de dialoog aan met de leveranciers om te werken aan een bevredigende oplossing.

De Code of Supply is alleen in het Engels beschikbaar en is hiernaast te downloaden.