U bent hier: Home / MVO / Missie en strategie MVO

Missie en strategie MVO

TKH wil als internationaal technologiebedrijf bijdragen aan een duurzame samenleving.

MVO-missie

TKH wil als internationaal technologiebedrijf bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit betekent dat wij bij iedere bedrijfsbeslissing niet alleen het effect op de winstgevendheid meenemen, maar ook de eventuele gevolgen voor de mensen in en bij onze organisatie, de impact ervan op het milieu evenals op onze reputatie.

TKH streeft er voortdurend naar ervoor te zorgen dat haar technologische oplossingen en navenante dienstverlening voorzien in de hedendaagse behoefte en vraag, zonder dat toekomstige behoeftes en voorzieningen in gevaar komen. Sturing op gedefinieerde MVO-onderwerpen is voor TKH een belangrijk middel om duurzaamheid te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Binnen steeds meer waardeketens is TKH aanwezig als afnemer, producent, toeleverancier dan wel als samenwerkingspartner. Wij trachten bij al deze functies eenheid te garanderen ten aanzien van onze MVO-uitgangspunten.

MVO-strategie

De algemene strategie van TKH wordt vertaald naar een specifiek duurzaamheidsbeleid. Om dit beleid -met  maatschappelijk, sociale en omgevingsverantwoordelijkheid- zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen richten wij ons op thema’s die voor ons en onze stakeholders materieel zijn, waarop onze impact materieel is en waarop we ook invloed kunnen uitoefenen.

Wij houden rekening met het effect van onze activiteiten en bedrijfsvoering op vier onderdelen: People, Planet, Profit en Positioning.

  • Planet: aandacht voor milieu en klimaat - de effecten van het ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.
  • People: de sociale kant van ondernemen - gevolgen van ondernemen voor mensen.
  • Profit: de economische kant van ondernemen - voorwaarde voor continuïteit van de onderneming.
  • Positioning: de plaats en het onderscheidend vermogen van de onderneming in de omgeving - het waarborgen van onze goede reputatie.


We hebben per thema doelen gesteld die aan de hand van heldere KPI’s nauwgezet worden gemonitord.