Financiële en niet-financiële resultaten 2019

INNOVATIVE in miljoen € (tenzij anders vermeld) 2019 2018 ¹
Omzet 1.489,6 1.457,8
Omzet uit innovaties 20,5% 20,8%
R&D-uitgaven 63,2 60,8
Subsidies en belasting incentives voor R&D 7,0 7,4

VALUE CREATION ¹ in miljoen € (tenzij anders vermeld) 2019 2018 ¹
EBITA ² 172,5 175,0
Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en toerekenbaar aan aandeelhouders ³ 105,3 114,2
Marktkapitalisatie ⁴ 2.136,8 1.742,8
EBITA/totaal van de bedrijfsopbrengsten (ROS) 11,6% 12,0%
EBITA/gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROCE) 17,4% 21,3%
Nettoschuld/EBITDA-ratio 1,5 1,5
Dividendrendement (op slotkoers) 3,0% 3,4%

TALENT EMPOWERMENT ⁵ 2019 2018 ¹
Aantal medewerkers (FTE) 5.980 6.533
Aantal uren besteed aan opleidingen en trainingen per FTE 24 25
Medewerkerstevredenheid 7,3 7,2
Lost Time Injury Frequency (LTIF) 0,7 n.a.
Ziekteverzuim 3.26% 3.47%
Aantal medewerkers met beperking en/of afstand tot arbeidsmarkt 120 94

BEING RESPONSIBLE ⁵ 2019 2018 ¹
Carbon footprint (CO₂-uitstoot in miljoen kg) 45,2 46,0
Wagenpark: CO₂-norm, uitgedrukt in gram/km 91,1 91,8
Afval-% (t.o.v. materiaalconsumptie) 7,2% 8,7%
Recycling-% (meest relevante grondstoffen) 85,5% 79,7%
Klanttevredenheid 7,9 7,9
Overtredingen van de gedragscode 0 0
Ondertekende code of supply 89,9% 81,9%
Community investments (% van de nettowinst voor eenmalige baten en lasten) 0,5% 0,4%

1) De financiële cijfers over 2018 en 2019 in dit overzicht zijn weergegeven op basis van ‘voortgezette activiteiten’. Dit zijn de cijfers exclusief de gedesinvesteerde industriële connectivity-activiteiten (‘niet-voortgezette activiteiten’).
2) Voor eenmalige baten en lasten.
3) Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
4) Inclusief de door TKH ingekochte aandelen.
5) KPI’s en doelstellingen staan vermeld onder hoofdstuk ‘Duurzaamheidsverklaringen en Verslaggevingssystematiek’.