Ons remuneratiebeleid heeft betrekking op de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur van TKH Group NV en het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen kunt u hieronder downloaden, evenals het remuneratieverslag 2019.