Jaarlijks vindt een Algemene Vergadering plaats. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen het wenselijk acht en voorts zo dikwijls aandeelhouders en/of certificaathouders, vertegenwoordigende tenminste 10% van het geplaatste kapitaal zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen verzoeken.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in Haaksbergen, tenzij in de oproepadvertentie voor deze vergadering een andere plaats wordt aangegeven.

De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders geschiedt door de Raad van Bestuur via de TKH-website. Deze oproeping geschiedt niet later dan 42 dagen voor de vergadering.

Op maandag 6 mei 2019 om 14:30 uur vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 2019 plaats bij Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

De volgende informatie met betrekking tot de AvA zijn hier te downloaden:

 • Oproepadvertentie
 • Agenda AvA 2019 met toelichting
 • Jaarverslag 2018
 • Presentatie Raad van Bestuur AvA
 • Stemresultaten AvA 2019
 • Concept-notulen AvA 2019

De video die tijdens de AvA is getoond over de ontwikkelingen bij TKH in 2018 kan hier bekeken worden.

De concept-notulen van de AvA zijn op 5 augustus 2019 op deze website gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code worden aandeelhouders gedurende 3 maanden na publicatie van de concept-notulen in de gelegenheid gesteld om op deze notulen te reageren. Na afloop van deze termijn worden de notulen, conform de statutaire regeling en met inachtneming van eventueel ontvangen opmerkingen, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering vastgesteld.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

Archief

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op donderdag 3 mei 2018 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Tijdens de AvA2018 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhouders-vergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA 2018" dat hieronder te downloaden is.

Aantal gewone geplaatste aandelen per registratiedatum

Per de registratiedatum waren 42.821.763 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 844.673 in eigen bezit heeft, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.

Vergaderstukken

Voor de AvA waren onder meer de volgende documenten te raadplegen:

 • Agenda met toelichting
 • Jaarslag 2017

Tevens is de presentatie die de Raad van Bestuur heeft toegelicht hier te raadplegen.

Notulen AvA 2018

De concept-notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 3 mei 2018 zijn op 2 augustus 2018 gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden na publicatie van de notulen in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hieronder te downloaden

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op woensdag 3 mei 2017 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Tijdens de AvA op 3 mei 2017 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhouders-vergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA 2017" dat hieronder te downloaden is.

Aantal gewone geplaatste aandelen per registratiedatum (5 april 2017)

Per registratiedatum waren er 42.821.763 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 806.413 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per registratiedatum bedroeg het totale aantal uit te brengen stemmen 42.031.350.

Vergaderstukken

Voor de AvA waren onder meer de volgende documenten te raadplegen:

 • Oproepadvertentie;
 • Agenda met toelichting;
 • Jaarverslag 2016 met het bestuursverslag en de jaarrekening 2016.

Notulen AvA 2017

De concept-notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 3 mei 2017 zijn op 31 juli 2017 gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden na publicatie van de notulen in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hieronder te downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053-5732903) of via email: r.dieperink@tkhgroup.com.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 26 april 2016 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 26 april 2016 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA 2016" dat hieronder is te downloaden.

Aantal gewone geplaatste aandelen per 29 maart 2016 (registratiedatum)

Per de registratiedatum van 29 maart 2016 waren 42.413.514 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 639.458 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per 29 maart 2016 bedroeg het totaal aantal uit te brengen stemmen 41.790.056.

Vergaderstukken

Voor de AvA waren onder meer de volgende documenten te raadplegen:

 • Oproepadvertentie
 • Agenda 2016 met toelichting
 • Jaarslag 2015

Notulen

De concept-notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 26 april 2016 zijn op 25 juli 2016 op deze website gepubliceerd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hieronder te downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

Algemene Vergadering van TKH Group NV - donderdag 7 mei 2015.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 7 mei 2015 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 7 mei 2015 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 07-05-2015" dat hieronder te downloaden is.

Per 25 maart 2015 waren 42.027.095 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 652.606. in eigen bezit had en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per 25 maart 2015 bedroeg het totale aantal uit te brengen stemmen 41.390.489.

Per registratiedatum (9 april 2015) waren er geen wijziging in het aantal gewone geplaatste aandelen en het totaal aantal uit te brengen stemmen.

Vergaderstukken

Voor de AvA waren de volgende documenten te raadplegen:

 • Oproepadvertentie
 • Agenda 2015
 • Jaarslag 2014

Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld. De definitieve notulen zijn hieronder te downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

Algemene Vergadering van TKH Group NV - woensdag 14 mei 2014.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van TKH Group NV vond plaats op 14 mei 2014 om 14.30 uur in Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 14 mei 2014 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd.

Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 14-05-2014" dat hieronder te downloaden is.

Per 31 maart 2014 waren 38.624.494. gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 636.114. in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per 31 maart 2014 bedraagt het totale aantal uit te brengen stemmen 38.004.380.

Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group 2013 d.d. 7 mei 2013 om 14.30 uur in Haaksbergen. Locatie: Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Besluiten / Stemresultaten

Tijdens de AvA op 7 mei 2013 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten AvA TKH 07-05-2013" dat hieronder te downloaden is.

Per 22 maart 2013 waren 38.302.014 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 627.685 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Het totale aantal uit te brengen stemmen 37.690.329.

Notulen

De concept-notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepubliceerd op deze website binnen de daarvoor gestelde termijn. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid gesteld om op deze concept-notulen te reageren. Er zijn geen opmerkingen op de inhoud van de notulen ontvangen zodat deze notulen, conform de statutaire regeling, door de voorzitter en secretaris van de Vergadering zijn vastgesteld.

Vergaderstukken AvA

Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2012 - waarin opgenomen de jaarrekening 2012 - hieronder downloaden.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: r.dieperink@tkhgroup.com.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group 2012 d.d. 15 mei 2012 om 14.30 uur in Haaksbergen. Locatie: Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Op dinsdag 15 mei 2012, om 14.30 uur vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) TKH Group plaats in Restaurant ’t Hagen, Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen. De hieronder te downloaden documenten hebben betrekking op deze AvA:

 • oproepadvertentie;
 • agenda AvA 15 mei 2012;
 • stemresultaten AvA 15 mei 2012;
 • notulen AvA 15 mei 2012.

Per 30 maart 2012 waren 37.935.257 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25 waarvan de vennootschap er 650.930 in eigen bezit had, en 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-.Per 30 maart 2012 bedraagt het totale aantal uit te brengen stemmen 37.300.327. Meer informatie over het aandeel TKH is te vinden op onze website onder Investor Relations, Het aandeel TKH, Aandelenstructuur.

Tijdens de AvA op 15 mei 2012 zijn alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het % dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen weergegeven in het document "Stemresultaten Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group NV d.d. 15 mei 2012" dat hieronder te downloaden is.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: info@tkhgroup.com.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH Group 2011 d.d. 24 mei 2011 om 10.30 uur in Haaksbergen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 vond plaats op dinsdag 24 mei a.s. om 10.30 uur bij Restaurant 't Hagen, Scholtenhagenweg 36 in Haaksbergen.

Per 11 april 2011 waren 37.563.849 gewone aandelen geplaatst met een nominale waarde van € 0,25. De vennootschap heeft 629.930 aandelen in eigen bezit. Daarnaast zijn er 4.000 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van € 1,-. Per 11 april 2011 bedroeg het totale aantal uit te brengen stemmen 36.949.919. Meer informatie over het aandeel TKH is te vinden op onze website onder Investor Relations, Het aandeel TKH, Aandelenstructuur.

Voor nadere vragen over de AvA kunt u contact opnemen met Renate Dieperink, secretaris van de vennootschap (tel. 053 573 29 03) of via de email: info@tkhgroup.com