Het TKH-jaarverslag en TKH-halfjaarbericht zijn beschikbaar als online-versie.

De originele jaarrekening is opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister, prevaleert de laatste.

Tijdens analistenbijeenkomsten, bij roadshows en tijdens beleggersbijeenkomsten geeft de TKH een toelichting op gepubliceerde resultaten en de ontwikkelingen per business segment. Hieronder treft u de presentaties aan die in het kader van het Investor Relationsbeleid zijn gegeven aan (potentiële) aandeelhouders, institutionele beleggers, analisten en overige geïnteresseerden.

Archief

De volgende publicaties zijn te downloaden in PDF-formaat:

De video die tijdens de AvA is getoond over de ontwikkelingen bij TKH in 2018 kan hier bekeken worden.

De volgende publicaties zijn te downloaden in PDF-formaat:

Tevens vindt u hier de presentaties die zijn toegelicht door de Raad van Bestuur tijdens de Capital Market Day van 30 november 2016.

De volgende publicaties zijn te downloaden in PDF-formaat:

Tevens vindt u hier de presentaties die zijn toegelicht door de Raad van Bestuur tijdens de Capital Market Day van 18 december 2013.