Het Investor Relationsbeleid van TKH is gericht om (potentiële) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien, om inzicht te verschaffen in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin we actief zijn.

Met (groot)aandeelhouders, geïnteresseerde institutionele beleggers en analisten onderhouden we op frequente basis contacten via roadshows, conferenties, bedrijfsbezoeken en 1-op-1-gesprekken. Alle publicaties, presentaties, bijeenkomsten en overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. Er wordt daarbij op gelet dat dergelijke informatie gelijkelijk en gelijktijdig aan alle belanghebbenden wordt verstrekt en dat deze goed toegankelijk is. Door middel van het jaarverslag, het halfjaarbericht, de website en door middel van de financiële berichtgeving streven wij een transparante berichtgeving na.

TKH kent gedurende het jaar een aantal zgn. ‘gesloten periodes’. Gedurende deze periodes worden geen ontmoetingen georganiseerd met analisten of beleggers, en zal TKH geen presentaties geven op financiële conferenties met beleggers of analisten. De periode van twee maanden direct voorafgaande aan de eerste publicatie van een jaarbericht evenals de periode van een maand direct voorafgaande aan de publicatie van een halfjaarbericht zijn als ‘gesloten periodes’ aangemerkt.

Meer informatie over Investor Relations is op te vragen via de heer Erik Velderman MBA, telefoonnummer 053 573 29 03.

Laatste financiële nieuws

Voortgang inkoop eigen aandelen

Voortgang aandeleninkoopprogramma - periode 18 november 2020 - 24 november 2020
25 november 2020
Lees meer

Market update Q3

TKH strategisch goed op koers maar impact COVID-19 merkbaar
17 november 2020
Lees meer

Halfjaarcijfers 2020

Duidelijke impact COVID-19 op omzet en resultaat in Q2 2020 - Margeverbetering en lager kostenniveau beperken EBITA-teruggang
11 augustus 2020
Lees meer

Kerngegevens 2019

€ 1,5
OMZET (IN MLD)
20,5%
INNOVATIES
11,6%
ROS
€ 173
EBITA (IN MLN)

Financiële kalender

  • 9 maart 2021
    Publicatie jaarcijfers 2020
  • 6 mei 2021
    Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 17 augustus 2021
    Publicatie halfjaarcijfers 2021

Meer over investor relations