Smart manufacturing

VMI PIXXEL: vision- en monitoringsysteem levert optimale machine-performance

TKH heeft een sterke reputatie als innovator in de bandenbouwindustrie waar ook software een belangrijk onderdeel uitmaak in haar smart manufacturing systems. De VMI PIXXEL bijvoorbeeld is een ontwikkeling met de focus op ‘Industrie 4.0’. Jaren geleden introduceerde TKH al camera’s in de geautomatiseerde bandenbouwsystemen.

Via haar vision- en monitoring-systemen onder de naam VMI PIXXEL wordt hieraan een extra dimensie toegevoegd. Hierbij draait het niet alleen meer om speciaal ontwikkelde, extreem betrouwbare camera’s die een betere machine-performance opleveren. Het is een compleet platform met de mogelijkheid tot online-verbinding. Het is een geïntegreerd systeem dat een aparte PC overbodig maakt, want vanwege slimme software is het systeem in staat fouten op te sporen en te corrigeren tijdens het proces. Daarnaast maakt de software veel gebruik van visualisatie, wat operators helpt om het proces eenvoudiger te volgen. Het levert op twee manieren concurrentievoordeel op. Door de online-verbinding kunnen gegevens op afstand worden uitgelezen, wat bijvoorbeeld service en onderhoud op afstand mogelijk maakt. Kwaliteitsborgingsprocessen worden eenvoudiger en verbeteren door de beschikbaarheid aan output-gegevens. Dit speelt in op de behoefte van global bandenbouwers om aan te kunnen tonen dat zij kwaliteitsbanden maken.