Connectivity

Beheer glasvezelnetwerken revolutionair geautomatiseerd door smart technology

Slimme technologie van TKH betekent een revolutionair andere benadering van het complete beheer van glasvezelnetwerken. De oplossing voor het beheer van glasvezelnetwerken is in de eerste plaats minder mens-afhankelijk en bovendien ‘inbraakbestendig’.

Geen monteurs meer die naar de PoP’s (Point of Presence) moeten om netwerkconnecties te maken, of deze juist te verwijderen. Daar voor in de plaats wordt ‘smart access’ geboden via een robot die zijn instructies krijgt vanuit een centrale database van en door de operator of provider. In deze database zijn alle gegevens opgeslagen voor het beheer, het onderhoud en de bijsturing van het netwerk zelf en alle aansluitingen, in grote en kleine wijkcentrales.

Uitsluiting fouten

Ook zijn fouten uitgesloten, vanaf de operator op de netwerkbeheerlocatie tot in de PoP in het veld waar de netwerk-connecties naar individuele gebruikers worden gemaakt. Slimme sensoren in het netwerk voeren continu controles uit op de goede werking van alle componenten in het glasvezelnetwerk. Zo wordt bijvoorbeeld het beheer en onderhoud vereenvoudigd. Dit komt weer in hoge mate tegemoet aan de steeds snellere wisselingen in aantallen gebruikers bij onder andere de serviceproviders. De handmatige verwerking van die wisselingen brengen te hoge kosten met zich mee en betekenen bovendien onaanvaardbare wachttijden voor de consument-eindgebruiker.

Efficiënt monitoren en beveiligen

In het efficiënt monitoren en beveiligen van de PoP’s binnen glasvezelnetwerken wordt Apollo Site Management gebruikt. Deze onbemande technische ruimtes zijn voor de beheerders een punt van grote aandacht. Zij dienen te zorgen voor het hoogste niveau van continuïteit en daarom is permanente bewaking nodig. Niet alleen tegen indringers en vandalen, ook brand, extreme temperaturen, vocht en stroomstoringen kunnen zorgen voor uitval van cruciale functies. Doordat menselijke bewaking hoge, steeds terugkerende kosten met zich meebrengt, kiezen steeds meer bedrijven voor Apollo. Naast beveiliging en monitoring biedt het nog andere voordelen: deuren van PoP’s kunnen op afstand worden geopend en er wordt geregistreerd wie er wanneer en hoe lang in een PoP is geweest. De duur van het bezoek is bijvoorbeeld interessant wanneer er onderaannemers worden ingezet.