Mission critical communication

‘Planningloze zorg’ via smart technology van VieDome

De tendens dat mensen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen, vraagt onder meer flexibiliteit in de zorgverlening. TKH onderzocht bestaande zorgmodel-len en concludeerde dat met een andere manier van organiseren én verdergaande ondersteuning van technologie, de zorgverlening efficiënter en meer op maat zou kunnen worden ingericht. Meer regie bij de cliënt en ondersteuning op het moment dat het voor de cliënt nodig is. Een innovatief zorgmodel, waarin niet de planning van de zorgorganisatie maar de zorgvraag van de cliënt centraal staat. Inmiddels is het idee van het nieuwe zorgproces volledig uitgewerkt en gelanceerd.

Beeld-bel-systeem

Als zorgtechnologie is het innovatief beeld-bel-systeem van VieDome ingezet: een open ECO-systeem voor zorg. Door de open technologie kunnen producten van verschillende leveranciers gekoppeld worden aan VieDome. Met de meer dan 100 verschillende functies in het VieDome-platform kan men een grote verscheidenheid aan toepassingen generen. Of het nu gaat om beeldzorg thuis, sociale of persoons-alarmering, akoestische bewaking, leefstijl-monitoring, een zorgcentrale, zusterroep, E-health, videobewaking, mobiele alarmering met locatie bepaling, telemonitoring, dwaaldetectie, dienstenplatformen of smart-sensoring, met VieDome kan het gerealiseerd worden.

Planningloze zorg

De optimale keuzevrijheid voor bewoners staat centraal, naast efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten. Nadat cliënten hun zorgvraag via het beeld-bel-systeem hebben doorgegeven, komen ze terecht bij een zorgmeldpunt van Centrale24. Hier zitten dag in dag uit verpleeg-kundigen klaar om bij een ondersteuningsaanvraag te bepalen wie er het beste bij de melder thuis langs kan gaan. Dat kan een ‘eigen’ mantelzorger zijn maar ook een zogenaamde ‘langer-thuis’-ondersteuner of een professionele hulpverlener. Een bijkomend voordeel is tevens minder werkbelasting bij mantelzorgers evenals snelle en kwalitatief op maat gesneden zorg.

divider