TKF zet duurzame samenwerkering met Alliander voort

In opdracht van Alliander NV, verantwoordelijk voor één derde van de distributie van alle energie in Nederland en daarmee één van de grootste netwerkbeheerders van Nederland, gaat TKF de komende jaren kabels leveren voor de distributie van energie. Daarmee wordt een jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven voortgezet.

Afgelopen jaar schreef Alliander een nieuwe tender uit. Met deze tender is een opdrachtwaarde aan energiekabels van € 10 miljoen op jaarbasis gemoeid, met een looptijd van 4 jaar, die zelfs tot 8 jaar verlengd kan worden. Dirk Heuker of Hoek, Manager Energie bij TKF, geeft aan dat naast het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten, ook de ontwikkelingen en ambities van TKF op het gebied van duurzaamheid en logistieke dienstverlening deze samenwerking tot stand hebben gebracht. Op verschillende vlakken liggen er mooie doelstellingen en uitdagingen zoals die op het gebied van circulaire economie, maar ook voor aspecten als klimaat en de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

Dirk: “Bij Alliander staat duurzaamheid al jaren op de agenda en ze heeft ons uitgedaagd om mee te denken. Er wordt geprobeerd om het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk te beperken door materialen te hergebruiken en technische materialen zo duurzaam mogelijk in te kopen. Grondstoffen die gebruikt worden komen terug in de kringloop zodat niets verloren gaat. Bij Alliander zijn ze zich ervan bewust dat samenwerking hiervoor nodig is en maken daarom met leveranciers en andere ketenpartners afspraken over de ecologische en sociale gevolgen van grondstoffen, diensten en producten die gebruikt worden. Er zullen de komende jaren verschillende pilots uitgevoerd worden om duurzaamheid naar het gewenste niveau te brengen. Zo is er bijvoorbeeld gestart met een pilot voor het hergebruik van materialen door Alliander zelf. Daarnaast recyclet TKF haar materialen en worden testen voor het hergebruik ervan in kabels op dit moment uitgevoerd. In het kader van deze tender is er een grondstoffenpaspoort ontwikkeld, zodat inzichtelijk is van welke materialen de kabel is gemaakt. Een eerste belangrijkste stap in de ontwikkeling van duurzame energieproducten en een circulaire economie.”

“TKF heeft tijdens deze tender laten zien dat we graag meedenken met de klant om te bekijken hoe we daar samen het beste uit kunnen halen”, geeft Dirk aan. “Ook op het gebied van logistieke dienstverlening heeft TKF zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en juist hier kunnen we voor onze klanten toegevoegde waarde leveren. De kwaliteit van kabel is altijd al belangrijk, maar daar komen nog zo veel meer aspecten bij kijken. Zo gaat TKF voor Alliander kabels op maat leveren waardoor tijd en geld bespaard worden. Wij leveren onze kabels op exact de juiste lengte en ‘just-in-time’. Naast dat dit installatietijd bespaart, is de achterliggende gedachte om zo minder reststukken kabel weg te gooien, de ‘total costs of ownership’ te verlagen en transport bewegingen te verminderen.”