ONZE MENSEN ZIJN ONS BELANGRIJKSTE KAPITAAL EN DE STUREND KRACHT ACHTER ONS SUCCES.

Onze marktgerichte strategie vraagt om gekwalificeerd personeel. Wij bieden een inspirerende, veilige en gezonde werkomgeving en streven naar een open bedrijfscultuur waar de medewerker wordt gekend en gehoord. Korte communicatielijnen, gedelegeerde bevoegdheden en ondernemerschap zijn kenmerkend voor de werkwijze die binnen TKH wordt gehanteerd. Diversiteit van het personeelsbestand zal het succes van onze strategie ondersteunen. Goed werkgeverschap borgt dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Dit, in combinatie met een innovatieve en ondernemende cultuur, biedt ons een goede uitgangspositie om vacatures snel in te kunnen vullen met mensen met het juiste profiel. Wij besteden hier veel aandacht aan, ook met het oog op de toenemende schaarste aan gekwalificeerde technische mensen, waarbij het de komende jaren uitdagender zal worden om de benodigde functies in te kunnen vullen. De uitvoering van de strategie is nauw verbonden aan het verkrijgen van een professionele en flexibele organisatie waar medewerkers ruimte krijgen om hun ambities te kunnen nastreven en zich verder kunnen ontwikkelen.

fibreoptic
TKF

Feiten & cijfers

24
Aantal opleidingsuren/FTE
94%
Gedragscode getekend
0
Aantal overtredingen gedragscode
7,3
Medewerkerstevredenheid